Union to Union välkomnar fyra nya medarbetare

För att ytterligare förstärka Union to Unions arbete för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt rekryterar vi fyra nya medarbetare.

– Vi är väldigt stolta över det kompetenta tillskott till verksamheten som vi nu får, säger Kristina Henschen, Union to Unions kanslichef, både inom kommunikation, ekonomi och policy- och metodarbete.

– Som organisation står vi mitt i en oerhört dynamisk utveckling och detta ger oss möjlighet att låta det fackliga utvecklingssamarbetet visa sig från sin allra bästa sida. Förbered er på en intensiv höst, fylld med betydelsefulla aktiviteter ihop med den globala, fackliga rörelsen.

Maja Aase är ny kommunikationschef på Union to Union. Hon kommer närmast från Saco-förbundet Juseks tidning Karriär, där hon arbetat som redaktör, reporter och podd-producent. Maja Aase har lång erfarenhet av organisationspress och arbete på kultur- och nyhetsredaktioner. Bland annat har hon varit chefredaktör på Journalistförbundets tidning Journalisten, chef för Kulturnytt i Sveriges Radio P1 och redaktionschef på Sveriges största patienttidning Reumatikervärlden. Dessutom är Maja Aase återkommande spanare i Sveriges Radio P1:s långkörare Spanarna.

Saif Omar är ny metodsamordnare på Union to Union. Saif Omar har en mångårig erfarenhet från Forum Syd med utveckling av metoder för projekt och program inom bistånd och stöd till civila samhällets organisationer. Han är utbildad agronom på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och har jobbat som volontär i Tanzania och i flera länder i konflikt i västra och östra Afrika. Som ung studentledare i Sudan samarbetade Saif Omar med olika fackliga organisationer och är mycket engagerad i migration och dess relation till fattigdomsbekämpning.

Ruben Wågman har en helt nyinrättad tjänst på Union to Union: policyhandläggare.  Ruben Wågman ska arbeta med de globala facken, de svenska fackförbunden och centralorganisationerna för att ytterligare förstärka påverkansarbetet runt Agenda 2030,  FN:s globala mål för hållbar utveckling. Han kommer senast från LO-distriktet i Stockholm där han bland annat arbetat med facklig-politisk samverkan, tvärfacklig regional organisering och arbetsmiljöfrågor. Ruben Wågman har erfarenhet av utvecklingsarbete genom Palmecentret och sitt engagemang i Latinamerikagrupperna.

Anne-Lie Averbo är Union to Unions nya ekonomiadministratör. Hon har lång erfarenhet av försäljning, ekonomi och administration. Anne-Lie Averbo kommer närmast från flygbolaget SAS, där hon var enhetsansvarig för budget, rapportering och kostnadsanalys på Direct Sales and Sales Support.

Kontakt:

Maja Aase, kommunikationschef, Union to Union
0703-21 03 24
maja.aase@uniontounion.org

Saif Omar, metodsamordnare, Union to Union
070-288 42 99
saif.omar@uniontounion.org

Ruben Wågman, policyhandläggare och programhandläggare, Union to union
070-274 20 25
ruben.wågman@uniontounion.org

Anne-Lie Averbo, ekonomiadministratör, Union to Union
073-082 37 22
anne-lie.averbo@uniontounion.org

Läs mer:

Om Union to Union

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Medlemmar i föreningen är LO, TCO och Saco. Union to Union arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats – genom ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i drygt 80 länder. Union to Union arbetar också med kommunikationsverksamhet i Sverige för att öka kunskap om svenskt bistånd och utvecklingens drivkrafter. www.uniontounion.org