Ukraina

Under 2004 ledde stora protester till den orangea revolutionen och under 2014 till Euromajdan. I båda fallen blev resultaten stora politiska omvälvningar, men också en ökad splittring inom landet, inte minst mellan de västra och östra regionerna. 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
603 700 kvadratkilometer
Huvudstad
Kiev
Religion
De flesta troende är ortodoxt kristna, därutöver finns katoliker, judar och muslimer
Invånare
44,2 miljoner invånare
BNP/Invånare
7500 US-dollar
Språk
ukrainska och ryska
UNDP/HDI
Rangordning: 81, HDI-index: 0,747
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Ukraina är till ytan det näst största landet i Europa efter Ryssland. Östra Ukraina är mer industrialiserat, medan fattiga landsbygdsområden är vanligare i de "ukrainska delarna av Ukraina". Efter Rysslands ockupation av Krim och efter att separatister tagit kontroll över Donetsk och Luhansk har ekonomin hamnat i en djup svacka. BNP och ekonomisk tillväxt har sjunkit samtidigt som länerna sjunkit och arbetslöshten permanentats på en hög nivå. I synnerhet i västra Ukraina har många människor sökt sig utomlands för att hitta en bättre försörjning, inte minst arbetar många ukrainare i Polen.

Den fackliga situationen: 

Grundlagen garanterar rätten att bilda och ansluta sig fackligt. För att en facklig organisation ska bli erkänd på distrikts- eller nationell nivå måste den emellertid samla över hälften av de anställda inom samma yrke eller sysselsättning eller organisera en majoritet av de anställda inom respektive distrikt.

I likhet med läget i Ryssland domineras den fackliga scenen i Ukraina av reformerade fackföreningar. Den största fackliga rörelsen är FPU (Federations of Trade Unions of Ukraine). Därutöver finns två ytterligare fackliga rörelser av betydelse – KVPU (Confederation of Free Trade Unions of Ukraine) och VOST (All-Ukrainian Union of Workers’ Solidarity.

Samtliga dessa tre fackliga landsorganisationer är medlemmar av den fackliga Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS). I särklass störst är FPU, men antalet medlemmar är osäkert.

De fackliga organisationerna är hårt pressade av landets ekonomiska kris och av de politiska motsättningarna i landet. I realiteten har de fackliga organisationerna tappat kontakt med lokalavdelningarna i Donetsk och Luhansk.

Mats Wingborg, 2016

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.