Taiwan

I samband med den kinesiska revolutionen 1949 flydde det tidigare styrande partiet i Kina till ön Taiwan. Där skapade man en ny administration som konkurrerade med styret i Beijing. Fortfarande gör regeringen i Taiwan anspråk på att vara de rätta arvtagarna till styret av Kina. Taiwan har varit ekonomiskt framgångsrikt och räknas till de "asiatiska tigrarna", som genomgick en snabb industrialisering långt före den ekonomiska utvecklingen sköt fart i Kina.

Fakta

Statsskick
Republik och parlamentarism, stark presidentmakt
Yta
35 900 kvadratkilometer
Huvudstad
Taipei
Religion
Buddism och taoism dominerar, knappt fem procent av befolkningen är kristna
Invånare
23,4 miljoner invånare
BNP/Invånare
48 100 US-dollar
Språk
Mandarin (officiellt), min, hakka mm
UNDP/HDI
Uppgift saknas, Taiwan är inte medlem i UNDP
Ratificerade kärnkonventioner:
Taiwan är varken medlem i FN eller i ILO.

Arbetsmarknad: 

Den successiva demokratiseringen av Taiwan har följts av en fortsatt god ekonomisk utveckling. Taiwan är en av Asiens ursprungliga så kallade tigerstater, den spektakulära ekonomiska tillväxten sköt fart redan i början av 1960-talet. 1997, när hela regionen drabbades av ”Asien-krisen”, klarade sig Taiwan långt bättre än andra länder. Tillväxten avtog visserligen, men det blev aldrig någon djup kris. Arbetslösheten förblev fortsatt extremt låg. Taiwan har inte heller, i kontrast till Sydkorea, någon utlandsskuld. Tvärtom hyser landet en av världens största kapitalreserver. Till skillnad från situationen i Japan är också det taiwanesiska banksystemet stabilt.

Den fackliga situationen: 

Taiwan Confederation of Labour (TCTU), med omkring 280 000 medlemmar, är en facklig centralorganisation med nära band till Guomindang. Drygt 30 procent av arbetskraften är ansluten till KMT. Samtidigt finns föga utrymme för protester och genuint fackligt arbete inom TCTU. Vid mitten av 1980-talet ökade därför missnöjet inom CFL. Under 1990-talet uppstod flera nya fackliga organisationer. En viktig inspiratör var den oberoende fackföreningsrörelsen i Sydkorea. I särklass viktigast av dessa organisationerna är TLF (Taiwan Labour Front), formellt bildat 1992. Målet för organisationen är att med ”milda medel uppnå radikala förändringar”. Med det menas ”ett samhälle där politisk och ekonomisk demokrati är realiserad och där arbetare blir rättvist behandlade och inte exploaterade”. Under de senaste tio åren har Taiwan Labour Front arrangerat demonstrationer i landet och varit pådrivande i demokratiseringsprocessen. Taiwan Labour Front har också förhandlat vid över 2000 konflikter mellan anställda och arbetsgivare.

Fackliga organisationer: 

Taiwan Confederation of Trade Unions (TCTU) är medlem av Världsfacket, ITUC.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.