Sydkorea

Sydkorea är ett framgångsrikt industriland. Ekonomin präglas av stora företag, särskilt inom varv, bil- och elektronikindustrin. Regeringen är auktoritär och antifacklig. Samtidigt är de fackliga organisationerna stora och de protesterar uttryckligt mot den förda politiken. Under senare år har motsättningarna mellan regeringen och de fackliga organisationerna skärpts.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
98 400 kvadratkilometer
Huvudstad
Seoul
Religion
Knappt hälften av befolkningen är kristna och knappt hälften är buddister
Invånare
51 miljoner
BNP/Invånare
37 700 US-dollar
Språk
Koreanska
UNDP/HDI
Rangordning: 18, Index: 0,901
Ratificerade kärnkonventioner:
100, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Det sydkoreanska ekonomiska undret har byggt på en interventionistisk statsapparat. Genom förmånliga krediter och en protektionistisk handelspolitik gynnade staten längre de sydkoreanska storföretagen. De stora företagen som Hyundai, KIA-Motors, Deawoo, Goldstar och Samsung gjorde under en följd av år enorma vinster. Grunden för det fackliga uppvaknandet var att de anställda krävde att få en större del vinsten. När nya fackliga företrädare krävde ordentliga lönelyft slöt snabbt stora grupper av de anställda upp.

Den fackliga situationen: 

1986 exploderade situationen på arbetsmarknaden och en våg av strejker sköljde över landet. På bara ett år ökade antalet vilda strejker från 278 till nästan 4000. I ett slag ökade också antalet lokala fackföreningar från 3000 till 7000. Det viktigaste kravet i den militanta fackföreningsrörelsen var lönehöjningar. Den koreanska statens svar blev oerhört brutalt. Många stora arbetsplatser blev rena krigszoner. Våldsamma slagsmål utbröt mellan fackföreningsmedlemmar och polis. När dimmorna skingrats startade utrensningarna på företagen. Över 2000 fackligt förtroendevalda arresterades av polis och nära 5000 avskedades. För många människor blev repressionen en personlig tragedi. De gripna fick sitta i fängelse i upp till ett år. Av de fängslade och avskedade är det ytterst få som fick tillbaka sina arbeten.

Protestvågen under slutet av 80-talet kom att omstöpa den sydkoreanska fackföreningsrörelsen. Ett viktigt element i förnyelse blev bildandet av den nya fackliga centralorganisationen KCTU. Den nya fackliga rörelsen hade framför allt sin bas på landets stora företag, med stora lokala fackföreningar på varven och bilindustrin. Fortfarande är genomsnittsstorleken på KCTU:s lokala klubbar drygt 400 medlemmar. Även den radikala studentrörelsen var viktig för KCTU:s framväxt.

För att utmana den politiska makten har medlemmar inom KCTU tagit initiativ till bildandet av två nya politiskt partier, varav Demokratiska arbetarpartiet, DLP, är det mest välkända. Partibildandet har dock inte blivit någon större framgång och partierna har fått få röster i det allmänna valet.

Vid sidan av KCTU finns den gamla fackföreningsrörelsen FKTU, som länge hade starka band till toppskiktet i den sydkoreanska statsapparaten. Under 1990-talet skedde dock en inre reformering av FKTU. År 1997 organiserade FKTU och KCTU en gemensam generalstrejk mot regeringens förslag till allt hårdare arbetsmarknadslagar. Sedan den aktionen har det funnits ett samarbete mellan de två fackliga centralorganisationerna, även om många åsiktsskillnader lever kvar.

President Park Geun-hye har fortsatt att föra en antifackliga politik. Den 21 november 2015 attackerade kravallpolis den fackliga organisationen KCTU:s huvudkontor och beslagtog dokument, utrustning och datorer. Samtidigt arresterades flera fackliga företrädare och myndigheterna utfärdade en häktningsorder på KCTU:s ordförande Sang-Gyun Han. 

Under 2016 skärptes motsättningarna mellan de fackliga organisationerna och regeringen ytterligare. Flera fackliga ledare fängslades och många företagsledare började agera antifackligt i linje med regeringens politik. Det är därför inte förvånande att många fackliga organisationer deltog i de växande folkliga protesterna mot Park Geun-hye under hösten 2016.

Fackliga organisationer: 

Både Federation of Korean Trade Unions (FKTU) och South Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) är i dag medlemmar av Världsfacket, ITUC. FKTU har 26 medlemsförbund och omkring 740 000 enskilda medlemmar. KCTU har 17 medlemsförbund och 682 000 enskilda medlemmar.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.