Sverige, Norden och Europa

Kristina Henschen, kanslichef Union to Union, Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande, Eva Nordmark, TCO:s ordförande och Sacos: ordförande Göran Arrius.

I Sverige

LO, TCO och Saco är fackliga centralorganisationer med 15 respektive 17, och 22 medlemsförbund. De enskilda medlemmarna är organiserade i den lokala fackliga organisationen. LO, TCO och Saco är medlemmar i Union to Union.

Samarbete med liknande organisationer

Liknande organisationer som stödjer fackligt utvecklingssamarbete finns i andra länder. Union to Union samarbetar särskilt med sina nordiska och sin holländska motsvarighet: FNV, Holland, LO-FTF utlandssekretariatet, Danmark, LO Internationella avdelningen, Norge och SASK, Finland.

Till exempel har man gemensamma riktlinjer för projekten samt en handbok för projektplanering.

Nordiskt och Europeiskt samarbete

LO, TCO och Saco är med i en nordisk sammanslutning av centralorganisationer, NFS - Nordens fackliga samorganisation. NFS vill bland annat påverka det nordiska regerings- och parlamentarikersamarbetet och koordinerar medlemsorganisationernas agerande inom internationella fackliga samarbetsorganisationer och organ.

LO, TCO och Saco är även med i en europeisk sammanslutning av centralorganisationer, ETUC - European Trade Union Confederation (på svenska, EFS - Europeiska fackliga samorganisationen). ETUC består idag av 76 medlems-organisationer från 35 länder och representerar totalt ca 60 miljoner löntagare i hela Europa. En viktig uppgift för EFS är att påverka europeisk politik och lagstiftning. De enskilda fackförbunden har även europeiska samarbetskontor.

Tillsammans med Saco har LO och TCO också ett gemensamt kontor som bevakar EU:s politik utifrån löntagarnas intressen.