Solidaritet viktigare än någonsin!

Foto: Kristina Henschen
Adrien Akouete, ITUC Africa, Wellington Chibebe, ITUC och Kwasi Abu-Amankwah, ITUC Africa öppnar det fackliga utvecklingsnätverkets årsmöte (TUDCN) i Lome, Togo.

"Ojämlikheten och exkluderingen är uppenbar. Solidaritet är viktigare än någonsin. Rikedomen är i några få människors händer", säger Kwasi Adu-Amankwah, generalsekreterare för världsfacket ITUC Afrika vid öppnandet av det fackliga utvecklingsnätverket TUDCN:s årsmöte som pågår i Lome, Togo. "Dessa utmaningar har inte bara hänt, de är aktiva handlingar och resultat av politiken."

LOME, Togo. Femtio fackliga delegater har idag samlats i det västafrikanska landet Togo för att diskutera utveckling, solidaritet och FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Med bara 13 år kvar till år 2030, då de 17 FN-målen ska vara uppfyllda, är arbetet viktigare än någonsin.

- Det är oroväckande att världens länder fortfarande är på planeringsstadiet, säger ITUC:s Wellington Chibebe och befarar ett starkt globalt motstånd kring bristen på utveckling som vi ser runt om i världen.

Nya siffror visar att världens rikedomar i allt större grad tillskansas av en liten klick av världens allra rikaste, och att ojämliheten i världen snabbt ökar. Så få som åtta män äger lika mycket som den fattigaste halvan av mänskligheten, det vill säga som 3,6 miljarder människor, enligt organisationen Oxfam. Detta oroar starkt de fackliga, fria och demokratiska organisationerna. Men Kwasi Adu-Amankwah, generalsekreterare ITUC Afrika betonar också att facket måste bli bättre på att påverka utvecklingen.

- Som del i detta måste vår solidaritet förnyas. Vi måste i större utsträckning nå ut till de mest exkluderade, som kvinnor och unga människor. Vi måste aktivt förnya vår värdegrund.

The Trade Union Development Cooperation Network (TUDCN) är ett nätverk initierat av världsfacket ITUC, bestående av fackliga centralorganisationer, globala fack, fackliga solidaritetsorganisationer och världsfackets regionala representationer. Nätverkets syfte är att stärka det fackliga perspektivet i den internationella utvecklingspolitiska debatten samt förbättra samordning och effektivitet inom det fackliga utvecklingssamarbetet.

Kristina Henschen, chef Union to Union

Läs mer:

Mer information från TUDCN