Sök till Union to Unions praktikantprogram

Är du intresserad av globala frågor och vill stärka dina kunskaper om facket som utvecklingsaktör? Sök Union to Unions praktikantprogram! Vi söker just nu fyra praktikanter på heltid för praktik i Uruguay/Peru, Indien/Sri Lanka, Malaysia och Uruguay under höstterminen 2018. Ansök senast den 15 april 2018.

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Nu har du chansen att lära dig om hur den svenska fackföreningsrörelsens solidaritetsarbete bidrar till schysta arbetsvillkor, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Vi söker fyra praktikanter på heltid för:

 • Praktik i Uruguay/Peru samt Indien/Sri Lanka på det globala industrifacket IndustriAll
 • Praktik i Malaysia på det globala facket för bygg- och träarbetare, BWI
 • Praktik i Uruguay på det globala facket för kunskaps- och tjänstesektorn, UNI Americas

Praktikperioden avser fyra månader under höstterminen 2018. Innan avresa deltar du också i en skräddarsydd förberedelsekurs i Stockholm hos Union to Union samt på Sidas kursgård i Härnösand. Vi räknar med två förberedelseveckor (sammanhängande) och två veckors efterarbete efter hemkomst (inte sammanhängande).

Ersättning utgår i form av boende- och resetraktamente som täcker en tur- och returresa, tjänstereseförsäkring och nödvändiga vaccinationer. Egen finansiering, exempelvis studiebidrag eller stöd från ditt fackliga förbund, rekommenderas som tillägg.

Arbetsuppgifterna innefattar, utöver de som specificeras för varje praktikplacering, även kommunikationsarbete i praktiklandet och i Sverige. Det kan exempelvis handla om att blogga, skriva kortare artiklar, göra inlägg på sociala medier, ta bilder samt berätta om praktikerfarenheterna under ett evenemang efter hemkomsten.

För att bli aktuell för praktik ska du:

 • inte tidigare ha deltagit i Sida-finansierat praktikantprogram,
 • fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod,
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige under minst ett år vid tidpunkten för avresan,
 • uppfylla de ytterligare krav på utbildningsprofil och språkkunskaper som specificeras för varje praktikplacering separat,
 • ha grundläggande förståelse för, och erfarenhet av, svenska fackliga strukturer, folkrörelser eller facklig organisering.

Praktik IndustriAll:s regionalkontor i Uruguay, Montevideo
Du kommer vara baserad i Montevideo, Uruguay, samt en period i Lima, Peru. Under de första veckorna kommer du att lära dig om IndustriAll:s allmänna arbete i regionen med fokus på de utvecklingsprojekt som bedrivs i samarbete med de svenska facken. Projekten går ut på att organisera och rekrytera fler unga arbetstagare till facket, samt att titta på ungdomsstrukturer inom fackföreningarna i Latinamerika. I Uruguay kommer du också att följa upp effekterna av avslutade projekt som syftat till att förbättra samarbetet mellan IndustriALL:s medlemsförbund i landet. I Peru kommer du att ge stöd till de organisations- och kampanjprocesser som utförs av det peruanska textilförbundet. De frågor du kommer att fördjupa dig i rör framförallt osäkra anställningsformer.

Vi söker dig som

 • talar spanska och engelska obehindrat,
 • har erfarenhet av eller intresse för att planera och följa upp projektverksamhet,
 • har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med fackliga kampanjer.


Praktik IndustriAll:s regionalkontor i Indien, New Delhi
Du kommer vara baserad i New Delhi samt en period på Sri Lanka. Fackföreningar på Sri Lanka rapporterar om antifackliga policyer och praxis hos både arbetsgivare och regeringen, i synnerhet inom de så kallade ekonomiska frizonerna. Även om vissa fall har dokumenterats, räcker det inte för att IndustriAll ska kunna vidta konkreta åtgärder. Du kommer att lära dig att dokumentera identifierade fall av trakasserier mot lokala fack i enlighet med de krav som ställs av den internationella arbetsrättsliga organisationen, ILO (International Labour Organization). Du kommer även att bidra till IndustriAll:s projekt om osäkra arbetsvillkor, genom att dokumentera och fördjupa dina kunskaper om arbetstagares rättigheter.

Vi söker dig som

 • talar flytande engelska,
 • har grundläggande kunskap om arbetsstandarder (Labour Standards),
 • har utbildning inom juridik eller studerar andra samhällsvetenskapliga ämnen som är relevanta för praktikplaceringen.

Praktik BWI:s regionalkontor i Malaysia, Kuala Lumpur
Du kommer att få fördjupad förståelse för frågor som rör arbetskraftsinvandring, och kommer att arbeta med tematiska områden som migration och dess relationer, stora sportevenemang och dess konsekvenser, samt lagstiftande ramverk i länder som är värdar för migrerande arbetstagare. Du kommer att uppdatera BWI:s databas över kinesiska byggföretag, lära dig metoder i arbetsstyrning samt få kunskap om frågor som rör internationell finansiering, skuldfrågor och utvecklingsstrategier. Du kommer även att få en förståelse för hur skogs- och skogsbrukssektorn fungerar på den globala marknaden.

Vi söker dig som

 • talar flytande engelska,
 • har utbildning inom samhällsvetenskap med intresse för industriella relationer,
 • är väl förtrogen med forskningsmetoder och har god analytisk förmåga.

Praktik UNI Americas, Uruguay, Montevideo
Du kommer att integreras i UNI Americas regionala team och lära dig om UNI Americas organiseringsstrategier och arbete inom olika sektorer. Du kommer att vara ett stöd i den regionala sekreterarens uppdrag samt lära dig om de utvecklingsprojekt som bedrivs i samarbete med de svenska facken. Du kommer också att arbeta med UNI Americas strategiska prioriteringar, vilket innebär att du kommer att ha nära kommunikation med medlemsförbunden. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den internationella solidaritetsrörelsen och dess regionala utmaningar samt utveckla din förståelse för hur samarbetet kan förbättras.

Vi söker dig som

 • talar spanska och engelska obehindrat,
 • har erfarenhet av eller intresse för att planera och följa upp projektverksamhet,
 • tycker om att prata med och inför folk, och är bra på att skapa kontakter,
 • har erfarenhet av eller intresse för att planera och följa upp projektverksamhet.

Ansökan ska bestå av personligt brev och CV på engelska och skickas till:
jobb@uniontounion.org

Vi vill ha din ansökan senast den 15 april 2018. Märk din ansökan med den organisation och land som ansökan avser. Intervjuerna sker löpande. Du behöver bara skicka en ansökan även om du söker flera olika placeringar.

För mer information

Lana Willebrand, programhandläggare:
lana.willebrand@uniontounion.org
Telefon 08-798 00 33

Lina Karlsson, facklig företrädare, Handels: lina.karlsson@uniontounion.org
Telefon: 08-798 00 16       

Sara Sigge, HR-generalist: sara.sigge@uniontounion.org
Telefon: 08-798 00 28

 

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Medlemmar i föreningen är LO, TCO och Saco. Union to Union arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. Union to Union arbetar också med kommunikationsverksamhet i Sverige för att öka kunskap om svenskt bistånd och utvecklingens drivkrafter. Organisationen är en del av världens största sociala folkrörelse, den fria fackföreningsrörelsen, med 180 miljoner medlemmar globalt. Vi är en miljö- och hbtq-certifierad organisation och arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor och normkritik.

www.uniontounion.org