Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två kvinnor tittar på ett containerfartyg i Suezkanalen.
Två kvinnor tittar på när ett kinesiskt lastfartyg passerar genom Suezkanalen. Foto: Jason Larkin / Panos Pictures

Skepp ohoj - Algeriets kvinnor lättar ankar för jämställdhet

Majoriteten av världens transporter sker till sjöss – ungefär 1.2 miljoner sjömän arbetar inom den civila sjöfarten. Ändå är bara en dryg procent av dem kvinnor. Många kvinnor som arbetar till sjöss utsätts för diskriminering och sexuella trakasserier. De kämpar också mot stereotyper och fördomar om att sjöfart inte är för kvinnor eller att de för otur med sig på sjön, vilket gör det svårt att få anställning även om de har bättre betyg än sina manliga kollegor.

I vissa länder antas kvinnor inte till marina utbildningar. Det här vill facket ändra på. I Nordafrika arbetar det globala transportfacket ITF tillsammans med Seko, med stöd av Union to Union, för att ändra normer och skapa en arbetsmiljö som är inkluderande och jämställd.

En del av projektet har varit att starta kvinnokommittéer. Katia Krazam är fackligt aktiv i fackförbundet Federation Nationale des Travailleurs des Transports, FNTT i Algeriet och leder landets första kvinnokommitté för sjömän.

– Vårt första mål är att få stopp på trakasserierna som äger rum till sjöss. Många kvinnor som jobbar till sjöss känner inte till sina rättigheter eller hur de kan anmäla trakasserier.

Utbildning en del av projektet

Genom projektet får nyvalda medlemmar i kvinnokommittén utbildning och stöd för att på så vis få fler kvinnor till att gå med i facket och höja kunskapen om kvinnors rättigheter hos medlemmarna. Katia Krazam berättar att det är genom fackliga utbildningar som hon har lärt sig om sjömäns rättigheter och skyldigheter - men även om de rättigheter hon har som människa och kvinna.

Bildandet av kvinnokommittéer är ett av flera verktyg som projektet arbetar med. Det handlar om att skapa utrymme för kvinnor att vara med och fatta beslut inom de egna förbunden och på så vis även kunna lyfta frågor om exempelvis sexuella trakasserier och diskriminering. Det har bidraget till en ökad förståelse i de lokala fackförbunden och inom den mansdominerande sjöfarten för de problem som kvinnor upplever i sin yrkesroll.

Det finns fler utmaningar

En ytterligare utmaning för fackförbund inom sjöfart är att behålla de få kvinnor som är verksamma och engagerade, eftersom många väljer att gå i land när de bli gravida och inte återgår till arbete till sjöss när de har barn.

– Detta är en av anledningarna till att mitt fackliga engagemang startade”, säger Katia Krazam, som arbetar som tredje maskinist på ett passagerarfartyg.

Lärdomarna och erfarenheterna från kvinnokommittén i Algeriet används nu som modell i de andra länderna som deltar i projektet med målet om att inrätta kvinnokommittéer för sjömän även där.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.