Almedalen: Självbild och verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030

Röster från ett globalt civilsamhälle utmanar den svenska politiken: Är Sveriges självbild att vi är bäst i klassen och stämmer det med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas utanför.

Medverkande: Anna Horn, förste vice ordförande Liberala ungdomsförbundet, Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S), Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M), Wanja Kaufmann, internationell sekreterare Grön ungdom

Tid: 3 juli, 17.00 - 17.45

Plats: Sverige i världen

Arrangör är CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet där bland annat Union to Union ingår.

Attenda eller sprid eventet på facebook här.

Inte på plats under Almedalsveckan? Se seminariet live eller i efterhand på Concords hemsida.