Side by side

Rätten att vara med i facket är något som de flesta tar för givet. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Runt om i världen offrar många sina liv för allas våra mänskliga rättigheter i arbetslivet.  

Vi pratar här om dina kollegor. Människor som du. Som har samma jobb som du. Som har familjer att försörja som du. Skillnaden är att de lever i länder där facket betraktas som ett hot. Länder där fackföreningar krossas och brutalt slås ner.

Men sida vid sida kan vi förändra och förbättra livet och arbetslivet för alla. Oavsett var i världen vi bor och vilka vi arbetar för. 

Sida vid sida är vi starkare. 

Side by side är en kampanj för att uppmärksamma det fantastiska i internationellt fackligt arbete. 

Läs mer, och få tips på vad du kan göra

Våra bilder och deras historier

Ikea-varuhuset i Kuala Lumpur har funnits i nära 15 år, och det har inte alltid varit lätt för arbetstagarna att göra sina röster hörda. Men efter ett ledningsbyte så lossnade det, och ett kollektivavtal kunde undertecknas.

- Det har blivit lättare att ta upp problem och påtala brister. Och anställningarna har blivit säkrare. Den nya ledningen respekterar oss och våra rättigheter. Vi är en del av beslutsprocessen på varuhuset, säger Kamarul Ariffin som är ordförande i fackklubben.

Avtalet ger bland annat rätt till ledig tid för fackliga aktiviteter, pappaledighet, ledighet för vård av barn, olycksfalls- och sjukförsäkring, rabatt på Ikea-varor och erkännande av fackklubben som exklusiv förhandlingspart. Arbetet med att få till det har stötts av Handels och Unionen genom sitt globala fack UNI.


Post- och telefacket i Elfenbenskusten, SYNAPOSTEL-CI, har skapat en tydlig social dialog mellan regeringen och arbetstagarna. Tack vare det har många förbättringar genomförts menar Monique Koudo som är ordförande för kvinnokommittén.

– Vi behöver inte längre oroa oss för att jobba fem månader med en lön som aldrig betalas ut. Idag kan lönen vara försenad, men det handlar oftast inte om mer än två veckor.
Idag finns det också lagar för att skydda fackföreningsfriheten och det är olagligt att hota med avsked på grund av fackmedlemskap. Men lagen och verkligheten är två olika saker, berättar Monique.

– Facket har alltid stöttat mig och tack vare facket kan jag också utnyttja mina rättigheter. Får jag problem på jobbet vet jag att facket kan hjälpa mig, berättar hon.


På York Farm i Zambia finns grönsaksplantage, rosodlingar och en paketeringsfabrik. En stor arbetsgivare. Arbetstagarna jobbar åtta timmar om dagen, sex dagar i veckan. Lönerna är låga, cirka 400 kronor i månaden, trots att sektorn räknas som en av de mest riskfyllda.

– Jordbrukssektorn är ryggraden i ekonomin för många länder i Afrika. Det är också en av de farligaste sektorerna i världen tillsammans med bygg- och gruvsektorn, säger Omara Amuko, regional samordnare för ett projekt, som drivs av det globala facket IUF och svenska fackförbundet Kommunal med stöd av Union to Union.

– Målet med projektet är bland annat därför att minska arbetsplatsolyckorna och förhandla fram bättre kollektivavtal. Det handlar också om organisering och att öka mobiliseringen kring arbetsmiljöfrågor.

 

Det här kan du göra!
Det finns mycket vi kan göra för att stödja dem som kämpar för sina mänskliga rättigheter i arbetslivet. Uppmärksamhet och internationellt stöd har räddat många arbetstagare från fortsatta kränkningar.

  • Lär dig mer - Skaffa mer information genom Union to Unions olika material eller genom att starta en studiecirkel. Det finns också många intressanta utbildningar du kan gå för att få mer kunskap. Material finns att beställa kostnadsfritt: www.uniontounion.org/material
  • Agera via din fackförening eller som anställd - Många svenska företag är verksamma i andra länder. Lär dig mer om situationen i länderna och påverka företagsledningen: www.uniontounion.org/facket-i-varlden
  • Delta i internationella fackliga solidaritetskampanjer - Här finns mängder av pågående protestbrev: www.labourstart.org
  • Var en aktiv konsument - både privat, på jobbet och i föreningen. Om vi alla frågar efter schysta villkor och visa miljömedvetenhet måste våra leverantörer lyssna.
  • Handla Fairtrade - Märkningen innebär att de som tillverkat varan har rimlig lön och fackliga rättigheter: www.fairtrade.se
  • Schyst resande - Försök att agera medvetet även när du åker på semester till andra länder: www.schystresande.se