2018-05-22

Seminarium om hemindustrins globala historia

En fabrik i vardagsrummet – kampen för bättre arbetsvillkor, löner och arbetsmiljön bland världens hemindustriarbetare

Arbetarrörelsens arkiv arrangerar tillsammans med bland annat Union to Union ett forskningsseminarium om hemindustrins globala historia, mellan den 22 och 24 maj: "Long-term perspective on home-based work".

Som en del i detta hålls föreläsningen A factory in the living room – the struggle for better working conditions, wages and protection for homeworkers around the world, som är öppen för allmänheten.

Marty Chen, presenterar organisationen WIEGOs arbete med att förbättra hemindustriarbetarnas villkor världen över under rubriken: ”Home-Based Work: A Lens on Labour Markets, Supply Chains and Public Policies”.

Historikern Eileen Boris berättar om kampen för ILO konventionen och för kampen för hemindustriarbetarnas förbättrade villkor under rubriken ”From Industrial Evil to Decent Work:The ILO and Changing Perspectives toward Home-Based Labor”.

Seminariet öppnas av Tomas With, viceförbundsordförande IF Metall.

Tid och datum: 22 maj, kl 18:00 - 20:00
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41

Både FN och Världsbanken identifierar kvinnliga hemindustriarbetare som en särskilt utsatt grupp på den globala arbetsmarknaden. Den tjugonde till tjugofemte maj samlas representanter för hemindustriarbetare från hela världen i Stockholm för att planera ett nytt globalt nätverk. Syftet med nätverket är uppmärksamma och att förbättra dessa arbetares villkor. 

Kläder, leksaker och elektronik som vi köper idag är ofta producerade i någons hem. De är gjorda av någon av de miljontals hemindustriarbetare som sällan är omfattade av arbetsmarknadsregleringar eller skyddslagstiftning. De är också organiserade i mindre utsträckning än andra grupper av arbetare på arbetsmarknaden. Forskning visar att särskilt kvinnorna i hemindustrin ofta lever på gränsen till fattigdom.

Konferensen är finansierad med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.

 

Arrangörer:

  • Arbetarnas kulturhistoriska sällskap
  • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotet
  • Union to Union
  • WIEGO – Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing
  • Lunds universitet
  • Centre for Women’s Development Studies – CWDS

Läs mer om programmet för hela konferensen HÄR.