Concord: Internationella agendan för effektivt utvecklingssamarbete

För ett år sedan samlades det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete till högnivåmöte i Nairobi, Kenya. Alla som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete samlades: givarländer, mottagarländer, organisationer från både Syd och Nord som arbetar för global utveckling, företag, filantroper, etc. Mötet byggde på tidigare överenskommelser från toppmöten i Paris, Accra, Busan m. fl. inom denna agenda för hur bistånd bör genomföras för att ge bästa effekt.

Välkommen till ett seminarium där du får kännedom om vad Sverige har gjort för att leva upp till överenskommelserna från Nairobi-mötet. På seminariet medverkar Johanna Teague och Stefan Söderberg från UD:s enhet för internationell utveckling och berättar om Sveriges arbete med att främja utvecklingseffektivitet och följa upp de internationella åtaganden som gjorts.

Seminariet ger möjlighet för diskussion om utmaningar och möjligheter när agendan för effektivt utvecklingssamarbete genomförs, exempelvis gällande:

  • Bistånd i länder där inskränkningar sker av demokratin och civilsamhällets möjligheter att verka
  • Biståndets roll för jämställdhet
  • Utvecklingssamarbete i sviktande eller konfliktdrabbade stater
  • Samverkan mellan aktörer och den privata sektorns roll

Agendans fyra grundprinciper om lokalt ägarskap, transparens, resultatfokus och inkluderande partnerskap för utveckling, tillsammans med en rad andra åtaganden från alla aktörer, representerar viktig grundläggande kunskap om vad som kännetecknar bra bistånd och skapar en internationell process för hur åtaganden för bättre bistånd ska följas upp. Agendan för effektivt utvecklingssamarbete har bidragit till en del positiv förändring i till exempel transparent rapportering. Vissa förändringar har dock gått trögt, och det är oroande att utvecklingen har vänt eller avstannat på några områden de senaste åren. Det politiska läget i världen är mer svårnavigerat än på länge, och Sveriges och EU:s utvecklingspolitik står inför många nya utmaningar.

Seminariet riktar sig till representanter för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och andra svenska organisationer eller myndigheter med intresse för den globala agendan för effektivt utvecklingssamarbete. Seminariet förutsätter att deltagarna har grundläggande kännedom om utvecklingseffektivitetsagendans bakgrund. Seminariet kommer därför att fokusera på det senaste året, sedan högnivåmötet i Nairobi, samt diskussioner om framtiden.

Information om tid och plats: http://www.concord.se/aktivitet/seminarium-internationella-agendan-effek...

Anmälan görs till asa.thomasson@concord.se senast den 11/12.
Frukost serveras från kl. 8:30.