2017-06-26

Så bör regering, fack och företag arbeta för rätten att organisera sig

Arbetet världen över för att stärka arbetstagares rätt att organisera sig måste ske snabbare, smartare och mer flexibelt. Det konstaterades vid Union to Unions senaste lunchmöte, med rubriken Facket under attack – vad ska vi göra?
– Finns det fack, så finns det hopp, sa Marina Åman, andre vice ordförande i Unionen.

I samband med att världsfacket ITUC presenterade sin årliga granskning Global Rights Index, som visar att våldet mot fackligt aktiva ökar, bjöd Union to Union in till diskussion om vilka åtgärder som är nödvändiga. Årets rapport visar bland annat att antalet länder där fackligt aktiva arbetstagare riskerar att utsättas för våld har ökat på ett år från 52 till 59.

Sverige kan bidra globalt med erfarenheter

– Regeringen jobbar med bistånd, diplomati och politisk dialog för att påverka andra länder att inte begränsa organisationsfriheten, sa Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, och kom med viss självkritik:

– Vi kan jobba både snabbare, smartare och mer flexibelt för att möta den här trenden. Sverige har unika erfarenheter från konfliktlösning, som efterfrågas internationellt. Klarar vi av att visa på att detta kan ge resultat, bland annat genom Global Deal, då kan vi bidra med mycket.

Allt farligare att organisera sig fackligt

Att allt fler fackligt aktiva möter kraftigt motstånd är självklart allvarligt, men inte förvånande:

– Fackföreningar är alltid ett hot mot maktstrukturer och hierarkier och syftar till att skapa en annan fördelning av ekonomiska resurser, sa Ola Pettersson, chefsekonom LO. När personer med lite makt försöker skaffa sig mer makt, genom att agera kollektivt, brukar det alltid ske konflikter.

– Trots att världens länder på pappret ställer sig bakom att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter, är det tydligt att det är mycket farligt att organisera sig fackligt – och det blir bara värre, konstaterade Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Svenska företag måste ta ansvar

Svenska företag har också anledning att arbeta hårdare för att stärka de fackliga rättigheterna:

– Det händer att framgångsrika, svenska företag förvandlas till en annan typ av arbetsgivare när de kommer utomlands, sa Unionens Marina Åman. Men om vi i den fackliga rörelsen samlar våra krafter och hjälps åt går det att förflytta berg.

– Det handlar om att vi måste jobba på flera olika fronter, med regeringschefer, men även med företagen, sa Berit Müllerström, som också är Union to Unions vice ordförande. När klyftorna ökar minskar organisationsgraden och Sverige är ingen fredad zon.

Enligt LO:s chefsekonom Ola Pettersson handlar försämringen av arbetstagares rättigheter till stor del om världsekonomin. Arbetslösheten ökar världen över och i många länder är löneutvecklingen negativ.

Jobba gemensamt ett framgångsrecept

– Vi som är med i ett fackförbund är medlemmar även för att vi ska vara solidariska med varandra, sa Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, och ordförande för Union to Union. De som har det absolut värst i världen förväntar sig vi ska organisera oss. Vi skulle kunna exportera idén om Union to Union till fackförbund i andra länder och säga ”se möjligheten i att arbeta gemensamt med de internationella frågorna. Tillsammans är vi mycket starkare än att vi driver det en och en”.

Se hela seminariet på vår Youtube kanal - klicka här!