Peru

Efter en framgångsrik inledning avslutades president Alberto Fujimoris maktinnehav under 1990-talet med korruptionsskandaler och övergrepp mot politiska motståndare. Demokratin har nu återetablerats och ny lagstiftning har upphävt de kraftiga restriktionerna av fackliga rättigheter som Fujimori införde. Fortfarande finns dock stora problem kvar med trakasserier och avsked av fackföreningsmedlemmar.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
1 285 00 kvm
Huvudstad
Lima
Religion
Katolicism
Invånare
28 miljoner
BNP/Invånare
6 360 US dollar (2014)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
HDI ranking: 84 (2015) HDI index: 0.734
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Gruvindustrin dominerar ekonomin och tack vare höga internationella råvarupriser har Peru haft en av Latinamerikas högsta tillväxtstakter det senaste decenniet. Kring 60 procent av exportinkomsterna kommer från gruvsektorn. De sociala klyftorna och inkomstskillnaderna är dock fortsatt mycket stora och barnadödligheten i Peru är bland de högsta i Latinamerika. 

Den fackliga situationen: 

Efter Fujimoris fall har restriktionerna av fackliga rättigheter tagits bort. Men föreningsfriheten, rätten till organisering och kollektiva förhandlingar fortsätter att kränkas genom trakasserier av organiserade anställda och selektiva avskedanden. Många utländska bolag vägrar genomföra kollektiva förhandlingar och fortsätter att avskeda fackligt aktiva.

Grundlagen garanterar organisationsfrihet och ger anställda både i offentlig och privat sektor rätt att förhandla kollektivt och att strejka. Det krävs tio personer för att bilda en fackförening som är arbetsplatsbaserade. Men rätten till organisering och kollektiva förhandlingar fortsätter att kränkas genom trakasserier av organiserade anställda och selektiva avskedanden.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen växte sig stark under 1970-talet men har alltid haft svåra problem med intern splittring. Ny lagstiftning har upphävt de kraftiga restriktionerna av fackliga rättigheter som Fujimori införde. Fortfarande finns dock stora problem kvar med trakasserier och avsked av fackförenings-medlemmar.

Den största fackliga landsorganisationen CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) har traditionellt stått kommunistpartiet nära och ansluten till WFTU. De två övriga centralorganisationerna, Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) och Central Unitaria de Trabajadores de Perú (CUT), är anslutna till världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: