Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Här hittar du information och blanketter för att ansöka om och rapportera utvecklingsprojekt.

Bild
En bild på byggarbetare som lastar tegelstenar

Rekvisition

Sista dag för att rekvirera är den 1 december.

Dokument
Request for funds 2023 (xls, 77 KB)
Bild
Foto tagen ovanifrån på en mobil, hörlurar, kaffekopp, krukväxt och anteckningsblock med Union to Unions logga på framsidan

Halvårsrapportering 2023

Skicka in din halvårsrapport samt ekonomisk uppföljning till din handläggare senast den 15 augusti.

Dokument
Mid Term Report (docx, 963 KB)
Bild
Bild från samarbetsprojekt för arkitekter i Kenya

Övrigt

Avtal med tredje part

Organisationsbedömning av finansiell och administrativ kapacitet efterföljande led

Innan avtal om överföring av medel ingås är det obligatoriskt att göra en ekonomisk och administrativ bedömning av de partner som ska ta emot medlen. Union to Union bedömer sina avtalspartner (globala fack och svenska förbund). Det är dessa partners ansvar att i sin tur genomföra en bedömning på efterföljande nivåer om medel förs vidare. Denna mall har tagits fram för att hjälpa våra partnerorganisationer att göra detta.  Den kan användas som den är eller så kan frågorna i den integreras i partnernas egna mallar. I regel måste alla frågor i mallen tas upp i bedömningen.

Dokument
Dokument

Lokala avtal

Om projektet innebär att fler parter än Union to Unions avtalsparter är inblandade, t.ex. genom att vara medgenomförande, eller genom att medel betalas vidare till lokala/nationella fack, ska Union to Unions avtalspart i sin tur upprätta avtal med dessa. Avtalet ska spegla de krav och regler som finns i Union to Unions avtal och som grundar sig på Sidas krav på styrning och kontroll. Även om inga pengar ska betalas vidare, kan det vara bra att upprätta ett avtal för att alla parter ska ta ansvar för genomförandet av projektet.

Dokument
Dokument
Bild

Övrigt

Införskaffande av utrustning med projektmedel

I de fall lokal partner har införskaffat utrustning med projektmedel gäller följande:

In accordance with the requirements of Union to Union, if equipment with lasting value is acquired with project funds, the ownership of the equipment must formally be transferred to the projects local partner within the project’s agreement period, if not used in subsequent project with the approval of Union to Union. If the value of the equipment exceeds 5000 Euros, a copy of the transfer of ownership must be included to the project’s final financial report. If the value of the equipment is less than 5000 Euros a copy of the transfer of ownership does not need to be sent to Union to Union but be kept in the project records for control and audit purposes.

Dokument
Bild
En stoppskylt i Tunisiens huvudstad Tunis

Anti-korruptionsarbete

För att anmäla misstänkt korruption eller andra oegentligheter kan du använda vår visselblåsarfunktion

Dokument
Bild

Verktyg för utvecklingsprojekt

Här hittar du riktlinjer och policyer för utvecklingssamarbetet. 

Finansiell och administrativ organisationsbedömning

Riktlinjer för organisationsbedömning (kommer inom kort).

Tematiska analyser

I ansökan för projekt som genomförs ska det anges, på både program- och projektnivå, vilka analyser som genomförts inom nedanstående områden: Jämställdhet, konflikt, fattigdom, miljö och klimat, rättighetsperspektiv.

Använd gärna även Sidas material Metoder-och-material

Riktlinjer för projektutvärdering

Använd gärna följande mallar för Sida finansierade projekt:

Dokument

 Anti-korruption

Dokument
Dokument
Anti-korruptionspolicy (pdf, 686 KB)

Reference material Application:

Dokument
Bild
""

Rapport utvecklingsprojekt och program 2022

Redovisning av projekt och program, inklusive innovativa projekt för 2022 ska vara inne senast den 1 mars 2023. Rapporten skickas till ansvarig handläggare. 

En fullständig redovisning ska innehålla följande delar:

1. Narrativ resultat och ekonomisk rapport

Dokument
Narrative Report 2022 (docx, 2 MB)

2. Aktivitetsmatris

Dokument
Activity Matrix 2022 (xlsx, 21 KB)

3. Ekonomisk redovisning (använd excelfilen från ansökan/halvårsrapporten som kompletteras med utfall eller mallen nedan) 

Dokument
Dokument
Dokument
Transfers Details 2022 (xls, 198 KB)

4. Revisionsrapporter (ISA samt ISRS/SNT 4400). Observera att det finns en ny version av Audit instructions: 

Dokument
ISRS 4400 table (docx, 950 KB)

5. Management letter  

6. Management Respons som ska vara inskickat senast 15 mars.

I de fall partnerinformation ändrats ska även Partner Information bilagan bifogas.

Använd även instruktion för ekonomisk rapportering

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.