Hoppa till huvudinnehåll

Materialsida för partners

Här hittar du som samarbetspartner den information du behöver till de olika delarna av projekthanteringen samt information om vår visselblåsarfunktion. Här samlar vi aktuella blanketter för att ansöka om och rapportera utvecklingsprojekt.

Bild
""

Rapportering av utvecklingsprojekt och program 2023

All redovisning av projekt och program 2023 ska vara inne senast den 1 mars 2024. Rapporten skickas till ansvarig handläggare på Union to Union. Den fullständig redovisningen ska innehålla följande tio delar:

1. Narrativ rapport 2023. Ladda ner mallen här:

Dokument

2. Målmatris med uppföljning av resultat för 2023. Eget format.

3. Aktivitetsmatris 2023. Använd excelfilen från ansökan.

4. Ekonomisk redovisningAnvänd excelfilen från ansökan/halvårsrapporten och komplettera med utfall.

5. Transfer details. Ladda er mallen här.

Dokument

6. I de fall partnerinformation ändrats ska även Partner Information bilagan bifogas. (Använd filen från ansökan.)

7. Revisionsrapporter ISA 800/805.

8. Revisionsrapport ISRS 4400.

9. Management letter

10. Management Respons som ska vara inskickat senast 15 mars 2024.

 

INSTRUKTIONER OCH GUIDELINES 2023

Audit instructions 2023:

Dokument
Audit instructions 2023 (pdf, 452 KB)

Instructions for financial reporting:

Application and budget guidelines:

Bild
En bild på byggarbetare som lastar tegelstenar

Rekvisition

Sista dag för att rekvirera är den 1 december.

Dokument
Request for funds 2023 (xls, 77 KB)
Bild
Bild från samarbetsprojekt för arkitekter i Kenya

Övrigt

Avtal med tredje part

Organisationsbedömning av finansiell och administrativ kapacitet efterföljande led

Innan avtal om överföring av medel ingås är det obligatoriskt att göra en ekonomisk och administrativ bedömning av de partner som ska ta emot medlen. Union to Union bedömer sina avtalspartner (globala fack och svenska förbund). Det är dessa partners ansvar att i sin tur genomföra en bedömning på efterföljande nivåer om medel förs vidare. Denna mall har tagits fram för att hjälpa våra partnerorganisationer att göra detta.  Den kan användas som den är eller så kan frågorna i den integreras i partnernas egna mallar. I regel måste alla frågor i mallen tas upp i bedömningen.

Dokument
Dokument

Lokala avtal

Om projektet innebär att fler parter än Union to Unions avtalsparter är inblandade, t.ex. genom att vara medgenomförande, eller genom att medel betalas vidare till lokala/nationella fack, ska Union to Unions avtalspart i sin tur upprätta avtal med dessa. Avtalet ska spegla de krav och regler som finns i Union to Unions avtal och som grundar sig på Sidas krav på styrning och kontroll. Även om inga pengar ska betalas vidare, kan det vara bra att upprätta ett avtal för att alla parter ska ta ansvar för genomförandet av projektet.

Dokument
Dokument
Bild

Övrigt

Införskaffande av utrustning med projektmedel

I de fall lokal partner har införskaffat utrustning med projektmedel gäller följande:

In accordance with the requirements of Union to Union, if equipment with lasting value is acquired with project funds, the ownership of the equipment must formally be transferred to the projects local partner within the project’s agreement period, if not used in subsequent project with the approval of Union to Union. If the value of the equipment exceeds 5000 Euros, a copy of the transfer of ownership must be included to the project’s final financial report. If the value of the equipment is less than 5000 Euros a copy of the transfer of ownership does not need to be sent to Union to Union but be kept in the project records for control and audit purposes.

Dokument
Bild
En stoppskylt i Tunisiens huvudstad Tunis

Anti-korruptionsarbete

För att anmäla misstänkt korruption eller andra oegentligheter kan du använda vår visselblåsarfunktion

Dokument
Bild

Verktyg för utvecklingsprojekt

Här hittar du riktlinjer och policyer för utvecklingssamarbetet. 

Finansiell och administrativ organisationsbedömning

Riktlinjer för organisationsbedömning (kommer inom kort).

Tematiska analyser

I ansökan för projekt som genomförs ska det anges, på både program- och projektnivå, vilka analyser som genomförts inom nedanstående områden: Jämställdhet, konflikt, fattigdom, miljö och klimat, rättighetsperspektiv.

Använd gärna även Sidas material Metoder-och-material

Riktlinjer för projektutvärdering

Använd gärna följande mallar för Sida finansierade projekt:

Dokument

 Anti-korruption

Dokument
Dokument
Anti-korruptionspolicy (pdf, 686 KB)

Reference material Application:

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.