Papua Nya Guinea

Papua Nya Guinea är ett bergigt jordbruksland. Landet är en parlamentarisk demokrati men som erkänner den brittiska monarken som sin statschef. Papua Nya Guinea är känt för sina många etniska grupper. I landet talas över 850 olika språk. Landets enda fackliga centralorganisation är Papua New Guinea Trade Union Congress (PNGTUC).

Fakta

Statsskick
Monarki och parlamentarism
Yta
462 840 kvadratkilometer
Huvudstad
Port Moresby
Religion
Huvuddelen av befolkningen är kristna, flest är katolikerna
Invånare
6,9 miljoner
BNP/Invånare
3700 US-dollar
Språk
I landet finns tre officiella språk, engelska, Guinea-pidgin och hiri motu. Sammantaget talas omkring 850 olika språk.
UNDP/HDI
Rangordning: 154, Index: 0,516
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Papua Nya Guinea tillhör de fattigaste länderna i Asien. Medellivslängden är 10 år läge än i den indonesiska delen av ön Guinea. En huvuddel av befolkningen försörjer sig på familjejordbruk. Efter en viss ekonomisk utveckling under 1980-talet drabbades landet av en kraftig ekonomisk tillbakagång under 1990-talet, främst beroende på stängningen av koppargruvan på den omstridda ön Bougainville och en minskning av exporten av livsmedelsprodukter. 

Ekonomiskt är Papua Nya Guinea starkt beroende av ett antal råvaror. Viktigaste exportprodukterna är trävaror, timmer och koppar. Förädlingsindustrin är svagt utvecklad.

Den fackliga situationen: 

Landets lagstiftning är starkt antifacklig. Enligt den så kallade säkerhetslagen kan människor arresteras om de hotar den ”allmänna säkerheten”. Polisen har oinskränkt makt att arrestera personer utan åtal och hålla kvar dem i förvar utan rättegång. Anklagade personer måste själva bevisa att de är oskyldiga för att släppas. Den fackliga rörelsen har kritiserat lagstiftningen och hävdat att den är ett hot mot demokratin. Staten intervenerar också i det fackliga arbetet genom att öppet ifrågasätta fackliga stridsåtgärder. De delar av lagen som skyddar fackliga rättigheter efterlevs inte i praktiken.

Papua New Guinea Trade Union Congress (PNGTUC) har 30 medlemsförbund och 60 000 enskilda medlemmar. PNGTUC har kontakt med Världsfacket (ITUC), men är inte medlem i någon global facklig sammanslutning. Flera förbund, bland annat för lärare och offentliganställda, står utanför centralorganisationen. Fackföreningsrörelsen spelar en liten roll i samhällslivet, regeringen har emellertid utlovat ett större fackligt inflytande.

Fackliga organisationer: 

Landets enda fackliga rörelse är Papua New Guinea Trade Union Congress (PNGTUC).

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.