Palestina

1967 ockuperade Israel Sinai, Golan, Västbanken och Gaza. Östra Jerusalem annekterades. I fredsavtalet som undertecknades 1993 mellan den dåvarande israeliske premiärministern Yitzhak Rabin och PLO-ledaren Yassir Arafat stadgades att de israeliska trupperna skulle dras tillbaka från Gaza, Jeriko och tätbefolkade områden på Västbanken. 1994 inledde Israel bygget av en mur runt Gaza, den kompletterats 2002 med en 720 kilometer lång mur som kringgärdar Västbanken.

Fakta

Statsskick
Västbanken och Gaza har ett visst självstyre, men Israel erkänner inte den palestinska staten
Yta
Västbanken 5860 kvadratkilometer, Gaza 360 kvadratkilometer
Huvudstad
De palestinska myndigheterna anser att Östra Jerusalem är huvudstad, men i praktiken fungerar Ramallah som huvudstad i Västbanken och Gaza City som huvudstad i Gaza
Religion
De flesta är muslimer
Invånare
Västbanken (inklusive Östra Jerusalem): cirka 3,3 miljoner, i Gaza cirka 1,8 miljoner
BNP/Invånare
2900 US-dollar
Språk
Arabiska, engelska och hebreiska
UNDP/HDI
Rangordning: 114, Index: 0,684
Ratificerade kärnkonventioner:
Palestina är inte en erkänd nation som kan bli medlem av ILO

Arbetsmarknad: 

Fattigdomen i Västbanken och Gaza är påtaglig och arbetslösheten hög. Det har i sin tur bidragit till att förstärka den sociala splittringen och det politiska instabiliteten. FN-organet ILO beskriver situationen som ”desperat” och framhåller att en direkt orsak till armodet är den mur som byggts av Israel för att kontrollera de ockuperade områdena.

Den fackliga situationen: 

Redan på 1920-talet bildades de första palestinska fackföreningarna. De fackliga organisationerna spelade länge en vital roll i det palestinska samhällslivet. Men vid ockupationen av Västbanken och Gaza 1967 förbjöds all facklig verksamhet. På Västbanken uppstod dock snabbt en ny facklig organisation. Efter flera splittringar och sammanslagningar fick rörelsen namnet GFPTU (The General Federation of The Palestine Trade Unions). 

Den fackliga organisationen på Gaza, Palestine Workers Trade Unions Federation of the Gaza Strip, PWTUFGS, bildades redan 1965 när området styrdes av Egypten. Vid den israeliska ockupationen blev det stopp för det fackliga arbetet, först 1980 kunde det återupptas.

Idag heter den fackliga centralorganisationen Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU). I september 2000 genomfördes ett möte mellan PGFTU Västbanken och PGFTU Gaza. Där beslutades att slå samman de två organisationerna och bilda en enhetlig centralorganisation med 13 medlemsförbund. Det fortsatta kriget har dock försenat sammansmältningen av de två enheterna. PGFTU är realiteten fortfarande två organisationer. PGFTU redovisar för närvarande att man har 290 000 medlemmar. PGFTU är i sin tur medlem av Världsfacket (ITUC).

Fackliga organisationer: 

Den dominerande fackliga rörelsen är Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU).

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.  

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.