Foto: Maja Aase/Union to Union Strategimöte för nytt globalt nätverk i Union to Unions lokaler
2018-05-22

Nytt globalt nätverk på väg

Miljoner människor jobbar idag i sina hem - osynliga för världen, och under usla villkor. Därför diskuteras just nu i Stockholm ett helt nytt, internationellt nätverk med målet att stötta och organisera människor i hemindustrin. Stämningen under mötet i Union to Unions lokaler är mycket optimistisk.

Som värd för mötet står WIEGO, Women in Informal Emplyment: Globalizing and Organizing, som jobbar för säkrare villkor och anställningar för speciellt kvinnor som jobbar i den informella ekonomin.

-    Denna grupp människor, kvinnor och män, är osynliga. De utför stora mängder arbete men saknar ofta alla de grundläggande skydd som andra anställda har. De har ingen röst, och väldigt liten möjlighet att gemensamt föra sin talan. De har osäker inkomst, inte tillgång till sociala trygghetssystem eller grundläggande rättigheter, säger Jane Barrett organisations- och representationsansvarig på WIEGO.   

Nätverk gör stor nytta

Den informella ekonomin inkluderar arbetstagare som inte har en trygghet i form av en anställning och på så sätt faller utanför samhällets skyddsnät.  
Enligt Edwin Bett, som organiserar människor i hemindustrin i Kenya, finns det mycket att vinna på mötet i Stockholm.

-    Vi diskuterar fram gemensamma mål och strategier för ett globalt nätverk. Nyttan för människor i hemindustrin skulle vara stor om vi uppnår detta, säger Edwin Bett.

Till mötet har folk kommit från hela världen, och förhoppningarna är stora.

-    Att kunna jobba för att lyfta viktiga frågor för människor i hemindustrin på global nivå vora fantastiskt, och att kunna dra nytta av varandras ”best practises” skulle vara till stor hjälp, säger Laura Morillo, som jobbar för WIEGO i Latinamerika.

Vill bli erkända

Osynligheten och villkoren för människor i hemindustrin är ett omfattande, globalt problem. I till exempel EU-landet Bulgarien finns cirka 500 000 människor som tillverkar bland annat skor, kläder, smycken i sina hem.

-  Fattigdomen är så utbredd hos oss och för att över huvud taget tjäna till sitt uppehälle arbetar människor runt tolv timmar om dagen, säger Georgi Nedelchev från nätverket Homenet Eastern Europe, och fortsätter:

– Första steget för att få till en förändring för alla dessa människor är att de över huvud taget blir erkända som en del av arbetskraften, att omvärlden får reda på att de finns.

-    I Asien och särskilt Indien har arbetet kommit långt, i Latinamerika och i Afrika ligger arbetet mer i startgroparna, säger Laura Morales. Att kunna ta del av de så framgångsrika strategierna som använts i Indien är till stor hjälp.

Enligt Jane Barret är antalet människor enormt, men det är svårt med exakta siffror på grund av att gruppen så ofta är osynlig.

- Det är svårt att göra uppskattningar på global nivå, men vi vet att antalet människor i hemindustrin bara i länderna Indien, Bangladesh, Pakistan och Nepal är 47 miljoner. Den första stora vinsten för ett globalt nätverk är att få till ett erkännande som arbetstagare, att de bidrar konkret till ekonomin i sina länder, avslutar Jane Barret.