Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Från vänster: Simon Norrthon (Foto: Sören Vilks) och Peter Hellberg (Foto: Camilla Svensk)

Sverige står starkt i det globala, fackliga arbetet

2021-06-28

Än en gång kliver Sverige fram i internationella sammanhang. Peter Hellberg, Union to Unions vice ordförande och Unionens förste vice ordförande, har valts till ordförande för UNI Europa. Simon Norrthon, ordförande för fackförbundet Scen & Film, är utsedd till en av sex vice ordföranden i det globala facket FIA.

– Den fackliga rörelsen är en del av solidarisk idé, säger Peter Hellberg och fortsätter:

– Fackförbunden arbetar för att förbättra situationen på arbetsmarknaden och det går bara om man har facklig styrka, kommer med egna förslag och idéer och jobbar globalt.

Enligt Simon Norrthon är det internationella arbetet väldigt roligt, väldigt viktigt och även nödvändigt, bland annat när det handlar om arbetsmiljö och upphovsrätt.

– Vi behöver ta rygg på dem som gått före oss, samtidigt som vi breddar vägen för kollegor med tuffare förutsättningar.

”Globalt arbete oerhört viktigt”

UNI Europa är den europeiska delen av det globala facket UNI Global Union, som Unionen ingår i, och som organiserar en mängd olika arbetstagare inom tjänste- och handelssektorn, it, telekom, post, finans, sport med mera.

Som ordförande i UNI Europa företräder Peter Hellberg alla medlemsförbund i Europa och i UNI Globals Unions verkställande utskott representerar han Europa.

– Väldigt mycket handlar om det som Union to Union arbetar med, alltså facklig organisering och rätten till kollektivavtal, säger Peter Hellberg. Grundprincipen är att fackförbunden måste finnas där arbetsgivarna och de multinationella bolagen befinner sig och därför är det globala arbetet oerhört viktigt.

Engagerande erfarenhetsutbyte

Scen & Film, tidigare Teaterförbundet, organiserar arbetstagare inom scen- och filmbranschen: artister, upphovspersoner liksom teknisk och administrativ personal. Engagemanget i det globala facket FIA, The International Federation of Actors, har pågått länge och Teaterförbundets tidigare ordförande Tomas Bolme har dessutom varit FIA-ordförande.

– En stor del av arbetet går ut på att byta erfarenheter och diskutera riktlinjer för att kunna arbeta säkert med scen- och filmproduktion, säger Simon Norrthon. Sverige har länge varit aktivt i FIA och är intensivt engagerat i arbetet mot sexuella trakasserier.

Pandemin svårt slag

Covid-19-pandemin har utan tvekan påverkat det globala, fackliga arbetet och fortsätter att påverka arbetstagarnas villkor även i den nära framtiden. Särskilt hårt har nedstängningen drabbat dem som arbetar med kultur.

– Det första som ryker vid en kris är infrastrukturen för kulturutövare, säger Simon Norrthon. Flera länder har passat på att öka övervakningen av medborgarna och göra auktoritära försämringar, som hotar det fria ordet och rätten att mötas. Vi har ganska mycket att ta tag i efter pandemin.

Fackliga rörelsen förenar

– Vad gäller tjänstemannayrkena är frågan vilka konsekvenser det omfattande distansarbetet får, både arbetsmiljömässigt och fackligt, nu när så många inte träffar sina arbetskamrater varje dag, säger Peter Hellberg, som i det globala arbetet är särskilt inriktad på jämställdhet, jämlikhet, arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling:

– För mig handlar det om att vi alla är delar av samma fackliga rörelse. Internationellt sett är det ovanligt att tjänstemän är fackligt organiserade i lika hög grad som i Sverige. Det vore intressant att se hur vi kan får fler tjänstemän i fler länder att gå med i facket.

Kamp för förändring

Upphovsrättsfrågor på europanivå, alltså hur upphovspersoner ska kunna ta betalt för sitt arbete när verk sprids på nätet, upptar en stor del av Simon Norrthons engagemang. Men även jämställdhet, jämlikhet och mångfald är starka frågor.

– Det finns så många problem att gräva ner sig i, säger Simon Norrthon. Men det går att förändra och förbättra med hjälp av organisering och facklig kamp. Att kunna bidra till lösningen är en fin belöning och i det fackliga arbetet är kamratskapet väldigt roligt.

”Vi går åt rätt håll”

Till dem som också vill arbeta med fackliga frågor på internationell nivå har Peter Hellberg några goda råd:

– I längden brukar det löna sig att vara lösningsorienterad. Det handlar inte om att man inte ska ta fajten när det behövs utan om att ha goda argument och kunna övertyga andra. Ofta känns det som att vi bara tar små steg framåt, men i stort sett går vi ändå åt rätt håll.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.