Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Maria Nyberg i orange tröja, glad första dagen på nya jobbet
Maria Nyberg, generalsekreterare på Union to Union.
Foto: Susanne Hedberg/Union to Union

Maria Nyberg: "Ett mäktigt och spännande uppdrag"

2022-01-10

Första dagen på jobbet som Union to Unions nya generalsekreterare och Maria Nyberg har redan formulerat sin drömrubrik efter höstens riksdagsval: ”Regeringen prioriterar fackligt bistånd”:

– Att bygga starka fackföreningar är en jätteviktig del av att bekämpa världens fattigdom och skapa stabila demokratier.

Maria Nyberg, 43, har en lång internationell och facklig bakgrund inom både LO och TCO och ser fram emot att konkret och handfast jobba för att stärka fackförbund i länder med utbredd fattigdom.

– Jag ser fram emot den dagen när det finns fria, oberoende fackförbund i alla länder och på alla arbetsplatser och vi kan säga att fackföreningsrörelsen är helt okrossbar.

”Jag är optimistisk”

Vilket kanske låter som en utopi när demokratin är hårt ansatt i stora delar av världen och människor fängslas och till och med mördas för sitt fackliga engagemang. Men det gäller att inte låta sig nedslås:

–  Som person och chef är jag optimistisk, säger Maria Nyberg. Jag tror att det är väldigt mycket som är möjligt och att det är viktigt att inte bara se svart på framtiden utan att också våga se ljuset.

Effektiv fattigdomsbekämpning

Men utmaningarna är många, inte minst nu under valåret 2022, med en växande politisk diskussion om biståndets framtid. Enligt Maria Nyberg går det inte att komma undan att framtiden för svensk biståndsverksamhet vilar i händerna på politiker som tycker ganska olika om bistånd och fackliga frågor.

–  Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter och vi på Union to Union ska vara stolta över att vara en del av det svenska biståndsarbetet, säger Maria Nyberg och fortsätter:

– Att ha möjligheten att bilda ett fackförbund, få inflytande över sitt arbete och veta att min röst räknas innebär att jag som människa betyder något i det stora samhällspusslet. Att den lilla fackklubben på en fabrik börjar ta plats är effektiv fattigdomsbekämpning, men det bygger också ett starkare, demokratiskt samhälle.

Just Transition nyckelfråga

Flera undersökningar visar att ungdomar är mycket engagerade i globala frågor, vilket talar för ett växande intresse för Union to Unions verksamhet och skapar hopp:

– Vi ska vara superaktiva och berätta hur vårt arbete är kopplat till de stora, globala utmaningarna. Det går inte att jobba med utvecklingspolitik utan att också ha klimat- och miljöfrågorna i beaktande. I dag finns det ett stort intresse för en hållbar omställning av ekonomi och arbetsmarknad och det är oerhört viktigt att den blir rättvis, en Just Transition, och att människors kompetens tas tillvara. 

Viktigt värva medlemmar

Maria Nyberg kommer närmast från uppdraget som chef för opinions- och kommunikationsenheten på fackförbundet Handels. Efter studier i statsvetenskap vid Umeå universitet, praktik på regeringskansliet i Sydafrika har hon genom sina mångåriga, fackliga uppdrag insett att det internationella samarbetet är grundläggande.

– Vi är beroende av varandra och oavsett om det är i Sverige eller i Kenya är det fackliga arbetet detsamma. Det handlar om att besöka arbetsplatserna, motivera, engagera och se till att fler blir medlemmar.

Förberedd Amazonstrategi

Fackförbunden världen över samarbetar med framgång inför att stora kedjor etablerar sig i nya länder, som exempelvis Amazon, världens största detaljhandelsföretag på nätet.

Maria Nyberg berättar om hur svenska fackförbund, bland annat Unionen och Handels, genom kontakter med kollegor i USA kunde förbereda sig inför Amazons entré i Sverige hösten 2020.

– I och med att vi träffat de amerikanska fackförbunden förstod vi att det antifackliga Amazon inte är ett företag som andra, och tack vare vårt internationella nätverk kunde vi utarbeta en strategi innan Amazon kom till Sverige.

Respekt och dialog

Uppdraget som generalsekreterare för Union to Union innebär i grund och botten att samordna de svenska fackförbundens utvecklingssamarbete. En inte helt enkel uppgift, men Maria Nyberg tror på ömsesidig respekt och en ständigt pågående dialog.

– En av huvuduppgifterna som generalsekreterare är att hålla den här dialogen superlevande och jag är mycket hoppfull. Att få vara med och utveckla fackförbund i flera delar av världen och bygga den fackliga rörelsen globalt, det känns väldigt mäktigt och spännande.

Faster visade världen

Maria Nyberg är övertygande när hon pratar om sitt intresse för internationell politik och långa engagemang i globala frågor. Inspirationen kommer från en faster, som till skillnad från Marias föräldrar hade pluggat på universitetet och som la all sin fritid på resor.

– Hon lagade mat från platser där hon varit och visade bilder från alla möjliga länder. Där någonstans väcktes min längtan ut i världen.

Text: Maja Aase

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.