Nordkorea

Nordkorea är en av världens sista kommunistiska diktaturer. Nordkorea är också ett av världens mest isolerade länder. Den ekonomiska krisen är djup och fackföreningsrörelsen helt kontrollerad av staten.

Fakta

Statsskick
Folkrepublik, i realiteten diktatur
Yta
120 540 kvadratkilometer
Huvudstad
Pyongyang
Religion
Buddister och konfucianister, i landet finns också mindre grupper av kristna.
Invånare
25 miljoner
BNP/Invånare
1700 US-dollar
Språk
Koreanska
UNDP/HDI
Uppgift saknas
Ratificerade kärnkonventioner:
Nordkorea är inte medlem i ILO.

Arbetsmarknad: 

Nordkorea håller fast vid en statligt kontrollerad planekonomi. Staten äger alla stora företag, men en stor del av jordbruket drivs i kooperativ form. Under det senaste årtiondet har skörden inte alltid varit så bra och stora delar av befolkningen har drabbats av hungersnöd. För att förbättra statens inkomster har landet öppnat särskilda ekonomiska frizoner där utländska företag kan etablera sig. Ekonomin i dessa zoner skiljer sig helt från landets ekonomi i övrigt. Staten har också uppmuntrat nordkoreaner att arbeta utomlands som migrantarbetare. Även det har varit en lönsam affär för staten som tagit ut stora avgifter för möjligheten att få arbeta utomlands.

En grundläggande idé inom ekonomin är att så mycket som möjligt ska producera inom landet och att endast avancerad teknologi ska importeras. Landet har i linje med detta utvecklat en egen tillverkning av lok, bussar, lastbilar, traktorer och verktygsmaskiner. 

Den fackliga situationen: 

Landets enda fackliga organisationer är GFTUK som helt kontrolleras av staten. Den fackliga strukturen är uppbyggd efter sovjetisk modell. Fackföreningsrörelsen är nära sammankopplad med statsapparaten och dess uppgift är att främja produktionen och svara för viss utbildning, sjukvård, barnomsorg, kultur etc. Det finns inga rapporter om strejker i Nordkorea. GFTUK är medlem av den kommunistiska fackföreningsinternationalen FVF. Kontakten med fackföreningsrörelsen i Västeuropa är obefintlig. Svensk fackföreningsrörelse har aldrig bedrivit några projekt i Nordkorea.

Fackliga organisationer: 

Landets enda fackliga organisationer är GFTUK som helt kontrolleras av staten.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.