Motstånd föder handling

Facket är världens största demokratiprojekt. Men att rörelsen är under attack medför också nya möjligheter, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Att motstånd föder handling är ingenting nytt för oss i den fackliga rörelsen, med våra 181 miljoner medlemmar. Utmaningen ligger hela tiden i att söka nya möjligheter och lösningar, eller som musikern Leonard Cohen formulerar det – den där sprickan där ljuset letar sig in (There is a crack in everything/ That's how the light gets in).

På var och varannan arbetsplats runt om i världen pågår detta lokala demokratiarbete. Och det slutar inte där. Drivkraften är de mänskliga behov som springer ur fattigdomens kärna, möjligheten till försörjning och drömmen om en bättre värld.

Facket allt viktigare

Som samhälls- och förändringsaktör är facket en allt viktigare kraft – men ständigt motarbetad. Det visar också årets fackliga rättighetsindex, Global Rights Index, som lanseras av världsfacket ITUC i juni. Enligt förhandsinformationen blir situationen allt sämre. Med andra ord följer utvecklingen samma dystra utveckling som för civilsamhället i stort.

Trots detta är det inte tid för klagosång, tvärtom: det är dags för hopp och ett fortsatt, outtröttligt arbete för att ta till vara på möjligheterna. Det visade till exempel de särskilda Ukrainadagar, som nyligen ägde rum i Stockholm, arrangerade av organisationen Östgruppen, som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Hopp för Ukraina

Egentligen skulle läget i Ukraina kunna beskrivas en katastrof. Grannlandet Ryssland har kapat åt sig en del av landet, det pågår ett inbördeskrig och dessutom ett förödande informationskrig. Men trots att delar av omvärlden allt mer verkar normalisera situationen pågår ett motstånd där nya krafter får fart. 

Tetiana Peklun, som arbetar i huvudstaden Kiev mot korruption, berättar att utvecklingen efter upproret ”Euro-Majdan” – där demonstranter miste livet och presidenten flydde landet i februari 2014 – har fått många demokrater att vakna. Mutorna minskar, samtidigt som unga aktivister kommer in från gatan och blir parlamentariker.

Facket får unga arbetstagare och kvinnor att organisera sig och fackliga ukrainska statstjänstemän genomgår en betydande moderniseringsprocess, enligt projektledaren Magnus Runsten från fackförbundet ST. Dessutom sträcker sig demokratirörelsen utanför huvudstaden. Människorättsaktivisten Evgen Sacharov från Kharkiv, vittnade om det enastående volontärarbete som driver många ukrainare.

När rörelsen – och demokratin – är under attack, väcks just nya möjligheter om samarbete och nya svar. Precis det som Leonard Cohen påminner om i sin berömda text: ”Det finns alltid en spricka – det är där som ljuset letar sig in”.

Kristina Henschen