Montenegro

I maj 2006 hölls en folkomröstning i Montenegro om regionens framtida status. Resultatet blev att 55 procent av de röstande önskade att Montenegro skulle bli en självständig stat och lämna federationen Serbien-Montenegro. Kort därefter blev Montenegro erkänt av EU som en självständig stat. 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
14 000 kvadratkilometer
Huvudstad
Podgorica
Religion
Ortodoxt kristna, muslimer och katoliker
Invånare
647 000
BNP/Invånare
15 100 US-dollar
Språk
Serbiska (ijekavian-dialekten)
UNDP/HDI
Rankad 51, index 0,789
Ratificerade kärnkonventioner:
87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Den höga arbetslösheten är ett huvudproblem. Stora förhoppningar knyts till turismen. I Montenegro finns flera badorter efter Adriatiska havet. En annan strategi från regeringen har varit att försöka stimulera ekonomin genom omfattande privatiseringar, bland annat av industrierna som producerar aluminium. Likaså har i stort sett hela finanssektorn privatiserats.

Den fackliga situationen: 

En konsekvens av att Montenegro blev ett självständigt land var att det också bildades specifika fackliga organisationer för Montenegro. I landet finns i dag två konkurrerande fackliga strukturer. Confederatrion of Trade Unions of Montenegro (CTUM) är en reformerad fortsättning av den tidigare jugoslaviska fackföreningsrörelsen. Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM) bildades 2008 av en utbrytargrupp inom CTUM. Företrädare för UFTUM har riktat hård kritik mot CTUM och anklagad ledarskiktet inom CTUM för att använda odemokratiska metoder och för att inte ha kritiserat de omfattande privatiseringar som genomförts i landet. CTUM har sin bas inom industrin, medan UFTUM är starkare inom hälsovård, skola och service. CTUM uppger att man har 62 000 enskilda medlemmar. UFTUM redovisar inte antalet medlemmar. CTUM är medlem i Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS), medan UFTUM inte ingår i några internationella strukturer.

Fackliga organisationer: 

 Det finns två konkurrerande fackliga centralorganisationer i landet: Confederatrion of Trade Unions of Montenegro (CTUM) och Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM).

Mats Wingborg, uppdaterat 2015

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.