Att ladda hem

Report: stop gender-based violence at work

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld, enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Union to Unions rapport visar hur facken arbetar globalt för att både öka kunskapen om och bekämpa de utbredda problemen. Det handlar bland annat om utbildning och informationskampanjer, liksom olika utfästelser om förbundens uppmanas att anta.

The road to decent work - In english

Strong trade unions, social dialogue and collective bargaining are three essential components if people are going to be able to get out of poverty. This was the case in Sweden, and it is currently the case in many other countries around the world. Global competition puts pressure on working conditions and pay rates everywhere. This is why global union cooperation is just as much about international solidarity as it is about defending working conditions at home.

This brochure gives you the history of the Swedish trade union movement and show why it is important with global solidarity between workers today. By knowing the past it is easier to understand the present.

Artikelnummer
268-18

Open strong and free - in english

Lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) all over the world are excluded from the labour market due to being perceived as deviating from the norm. Swedish and international trade unions must do more to consolidate their efforts against the discrimination of LGBT people. By gaining knowledge and expertise, and by developing existing tools, we will be able to stand up for human rights in the workplace. The purpose of this publication is to disseminate information on measures that some global trade unions are taking in order protect LGBT rights. We hope it will encourage trade unions and other organisations to increase their efforts in making decent work for all a reality.

Artikelnummer:
267-18

Guide för rättvis handel

Denna skrift tar upp hur vi som medborgare, fackförbundsaktiva och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. På ett lättbegripligt sätt tar den upp hur internationella regelverk, hållbart företagande och globala ramavtal fungerar. Genom verkliga exempel beskrivs hur vi kan påverka som enskilda personer och tillsammans med andra, genom schyst konsumtion, upphandling, påverkan och engagemang. Utmärkt material för utbildning, studiecirklar och egen fortbildning. Studiehandledning kommer finnas tillgänglig inom kort.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

3. Tillgänglighetsanpassad PDF av skriften

  • Ladda ner genom att klicka på denna text
    Att PDF:en är tillgänglighetsanpassad innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift. I dokumentet finns även klickbara länkar markerade till externa dokument och en bokmärkeslista för att hitta enklare. På så sätt kan personer med olika funktionsnedsättningar även ta del av materialet.

4. Ladda ner lärarhandledning 

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer:
266-17

De globala målen för hållbar utveckling och internationellt fackligt arbete

Agenda 2030 innehåller 17 mätbara mål – de så kallade globala målen för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska alla världens FN-länder bidra till att detta blir verklighet, både genom sin inrikes- och utrikespolitik. Alla 17 mål är lika viktiga men denna broschyr presenterar vilka mål som det fackliga arbetet framförallt är kopplat till. Denna broschyr förankrar det internationella fackliga arbetet till de olika hållbarhetsmål och beskriver hur dessa är kopplade till varandra.

 

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper).

Globala målen för hållbar utveckling -och internationellt fackligt arbete

Världsfackets globala rättighetsindex 2016

Det globala rättighetsindexet rankar hur 141 av världens länder respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet, i lagen och i praktiken och listar brott mot ILO:s kärnkonventioner 87 och 98. Rapporten i sin helhet finns att läsa och ladda hem på ITUC:s hemsida:

Ladda ned informationsgrafik, flyers och kartor för digitalt bruk eller utskrift här:

Öppna starka och fria

Runtom i världen utestängs homo- bi- trans-och queerpersoner (hbtq) från arbetsmarknaden bara för att de inte upplevs följa normen. Svensk och internationell fackföreningsrörelse måste agera mer mot att hbtq-personer diskrimineras. I den här skriften berättar vi mer om vad några av de globala facken gör i sin verksamhet för att stärka hbtq-rättigheter. Vi hoppas också kunna inspirera flera fack och andra organisationer när de tar sitt nästa steg för en bra arbetsmiljö för alla.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

    Ladda ned genom att klicka på denna text

2. Skriften som uppslag

    Ladda ned genom att klicka på denna text

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer:
265-16

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

I skriften Mänskliga rättigheter i arbetslivet - Om ILO och internationell arbetsrätt får du en presentation av FN:s organ för arbetslivsfrågor – International Labour Organization (ILO) – och ILO:s åtta kärnkonventioner.

Kärnkonventionerna utgör en lägstanivå för arbetsvillkor i hela världen och är den självklara utgångspunkten för att stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Vi berättar vilken roll konventionerna har och i vilka sammanhang de används. Vi ger också en bakgrund till hur ILO bildades, hur organisationen arbetar idag och hur den fackliga globala rörelsen använder kärnkonventionerna i sitt internationella engagemang.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

3. Tillgänglighetsanpassad PDF av skriften

  • Ladda ner genom att klicka på denna text
    Att PDF:en är tillgänglighetsanpassad innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift. I dokumentet finns även klickbara länkar markerade till externa dokument och en bokmärkeslista för att hitta enklare. På så sätt kan personer med olika funktionsnedsättningar även ta del av materialet.

3. Ladda ned lärarhandledning

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
253-14

Schyst resandes gymnasiematerial

Texthäftet Schyst resande tar upp olika aspekter av resandet och ger konkreta tips på hur du kan göra för att resa schyst. Lärarhandledningen innehåller en mängd olika aktiviteter och diskussionsfrågor med hänvisningar till kursplaner för samhällskunskap, geografi, religion och kursen hållbar turism.

Ladda ner här:
Texthäfte, Schyst resande
Lärarhandledning, Schyst resande

Materialet finns också att beställa kostnadsfritt på Utbudet:
http://www.utbudet.se/schystresande

Rapport: Impact of Climate Change on Livelihoods

Rapporten ”Impact of Climate Change on Livelihoods: Case Studies from India, Bangladesh and Indonesia” visar exempel på hur klimatförändringar påverkar hur och var människor lever och arbetar i några av världens folkrikaste länder. Rapporten har genomförts i samarbete med den globala tankesmedjan JustJobs Network.

Ladda ner rapporten här

Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Latinamerika.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
262-15

Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
261-15

Fackföreningsrörelsen i Asien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Asien.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
260-15

Fackföreningsrörelsen i Afrika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, beställning och nedladdning om fackföreningsrörelsen i Afrika.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
259-15

Den globala fackföreningsrörelsen

Den här skriften handlar om den globala fackföreningsrörelsen – som är världens största folkrörelse. Ingen annan global rörelse har lika många enskilda medlemmar. Goda förutsättningar för att det globala facket ska växa är industrialisering, urbanisering, stora arbetsplatser, demokratisering och ett bättre skydd av fackliga rättigheter.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

3. Utbildningsfilm som relaterar till materialet
Den globala fackföreningsrörelsen

 

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
257-15

Arbetsmarknad i en globaliserad värld

Under de senaste årtionden har globaliseringen förändrat den globala arbetsmarknaden. Arbetskraften i världen har blivit mer rörlig och industrialiseringen har skjutit fart i flera låg- och medelinkomstsländer. Den här skriften handlar om en global arbetsmarknad i förändring.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
258-15

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd

I juni 2011 antogs ILO:s konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter – ett historiskt arbetsrättsligt beslut som påverkar minst 50-100 miljoner människor i världen. Men erkännandet skedde inte över en natt. I den här skriften berättar drivande personer om vägen från hembiträde till erkänd hushållsanställd och hur de organiserat sig - och om framtida utmaningar.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
256-15

Vägen till ett bättre arbetsliv

Det internationella fackliga arbetet handlar lika mycket om internationell solidaritet som att försvara arbetsförhållanden här hemma. Därför är det viktigt att engagera sig i vad som händer i världen. Men det är lättare att förstå vad som händer i världen idag när vi känner vår egen historia.

Vägen till ett bättre arbetsliv är en skrift utgiven av Union to Union om den svenska fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

3. Tillgänglighetsanpassad PDF av skriften

  • Ladda ner genom att klicka på denna text
    Att PDF:en är tillgänglighetsanpassad innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift. I dokumentet finns även klickbara länkar markerade till externa dokument och en bokmärkeslista för att hitta enklare. På så sätt kan personer med olika funktionsnedsättningar även ta del av materialet.

4. Ladda ned lärarhandledning

5. Ladda hem presentation med talarmanus

6. Vägen till ett bättre arbetsliv som film

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
254-14

De olympiska kränkningarna - Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna

Rapport, framtagen av Swedwatch, om den olympiska rörelsens och dess svenska sponsorers syn på OS konsekvenser för mänskliga rättigheter. Rapporten är framtagen tillsammans med LO-TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU. Den samlade bilden är att varken Sveriges olympiska kommitté, SOK, eller dess huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall tar sitt ansvar när spelen leder till negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter.

DE OLYMPISKA KRÄNKNINGARNA - Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna

The Olympic Violations

Play Fair: en kampanj för schyssta sportkläder

I den här rapporten undersöks ett nytt verktyg med potential att stärka föreningsfrihet och fackligt arbete på fabriksnivå inom sportsko- och klädindustrin i Indonesien, det så kallade Play Fair-avtalet. Play Fair-avtalet, som skrevs under av fack, leverantörer och sportklädesföretag i Indonesien 2011, slår inte bara fast att fackföreningar ska tillåtas existera utan är också en samling detaljerade riktlinjer för vad föreningsfrihet i praktiken ska innebära på fabriksnivå.

This report examines a new instrument with the potential to strengthen freedom of association rights and union activities at factory level in the sports shoe and apparel industry in Indonesia, known as the Freedom of Association Protocol.

Rapporten är framtagen av Swedwatch, 30 sidor.
Report written by Swedwatch, 30 pages

Svenska
Play Fair: en kampanj för schyssta sportkläder

Engelska
Play Fair: A Campaign for Decent Sportswear

Tema: Ekonomiska frizoner och Migrantarbete

TEMA: Ekonomiska frizoner
Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna. I andra fall slängs facket ut i strid mot gällande lagar. Nedan hittar du en pdf att skriva ut. 16 sidor.

TEMA: Migrantarbete
Det finns idag 214 miljoner migrantarbetare i världen. De har lägre lön, sällan kontrakt och utför ofta farliga arbeten. För den globala fackföreningsrörelsen är det en stor utmaning att informera gruppen om sina rättigheter och förstås allra helst organisera dem.

Finns för två typer av utskrift:

1. Dubbelsidig utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på dubbelsidigutskrift samt att bindningspositionen är "uppe" (detta gör du under skrivarens egenskaper).
TEMA: Ekonomiska frizoner, dubbelsidig
TEMA: Migrantarbete, dubbelsidig

2. Enkelsidig utskrift att häfta ihop
Denna version är enklare att skriva ut, men blir som ett dokument snarare än en broschyr. Skriv ut som vanligt.
TEMA: Ekonomiska frizoner, enkelsidig
TEMA: Migrantarbete, enkelsidig

Kontinentbroschyrer om fackföreningsrörelsen

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift om fackföreningsrörelsen på olika kontinenter och i olika länder.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Informell ekonomi

Antalet människor i världen som arbetar inom den informella ekonomin växer och är i många länder den vanligaste formen av arbete. Skriften tar upp problematiken och olika fackliga strategier för att inte skapa klyftor på arbetsmarknaden.

Ladda ned PDF för digitalt bruk eller utskrift här: