Malaysia

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
329 750 kvadratkilometer
Huvudstad
Kuala Lumpur, men Putrajaya är landets administrativa centrum
Religion
muslimer, hinduer, kristna, daoister med flera
Invånare
31 miljoner
BNP/Invånare
26 300 US-dollar
Språk
Bahasa-malay är officiellt språk, därutöver talas engelska, kinesiska, tamil med mera.
UNDP/HDI
0.779, rankat 62 av världens stater (www.undp.org).
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 98, 100, 105, 138 och 182.

Den fackliga situationen: 

I Malaysia finns omkring två miljoner migrantarbetare, varav de flesta kommer från Indonesien. Denna stora grupp på arbetsmarknaden får för det mesta nöja sig med de farligaste och sämst betalda arbetena. De fackliga organisationerna i landet har dessvärre också varit dåliga på att föra migrantarbetarnas talan. Få av migrantarbetarna är fackligt organiserade.

På grund av en lagändring har det blivit dyrare för de migrantarbetare i Malaysia som söker vård på landets statliga sjukhus. Landets ”utlänningar” får inte längre del att landets alla sjukvårdssubventioner. Istället ska migrantarbetare som söker vård få betala hela sjukvårdskostnaden. Redan idag tvingas utländska gästarbetare att betala högre avgifter än de inhemska invånarna på landets statliga sjukhus.

Under år 2000 blossade en inflammerad konflikt upp vid Ericsson Mobile Communication i Malaysia. Sedan 1974 hade de anställda vid Ericsson i Malaysia tillhört Elektrikerförbundet EIWU (Electrical Industry Workers’Union). Förbundet och företaget har hittills slutit åtta kollektivavtal. Men när förbundet tog kontakt med Ericsson för att inleda nya förhandlingar i början av året avbröts kontakterna. Företagsledningen vände sig istället till en statlig arbetsmarknadsmyndighet och krävde att de anställda inte längre skulle få representeras av ett ”elektrikerfack” – utan istället av ett ”elektronikfack”. I Malaysia har distinktionen en avgörande betydelse. Enligt landets lagstiftning har nämligen inte elektronikanställda rätt att ansluta sig till ett fackligt förbund och inte rätt att kräva att företaget ska följa kollektivavtal. Elektronikanställda har bara rätt att bilda så kallade inhouse-unions, fackföreningar som i realiteten kontrolleras av företagen. Syftet med lagstiftningen är just att locka utländska investerare som vill slippa fackföreningar. Efter att Metallarbetareinternationalen engagerat sig i konflikten backade dock ledningen för Ericsson i Malaysia – Elektrikerförbundet finns sålunda fortfarande kvar på företaget

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen domineras helt av den största federationen MTUC (Malaysian Trades Union). MTUC, som är medlem i Internationella fackliga samorganisationen (IFS), organiserar både privat- och offentliganställda. MTUC har omkring 500 000 medlemmar, vilket innebär att omkring tolv procent av landets arbetskraft är fackligt anslutna. Det största medlemsförbundet är plantagearbetarnas förbund.

En huvudfråga fär MTUC har under senare år varit att stoppa privatiseringarna av vattenförsörjningen. MTUC är en ledande kraft inom paraplyorganisationen CAWP (Coalition Against Water Privatisation).

Mats Wingborg, uppdaterat 2016

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.