Lunchmöte: Vinnare och förlorare när bistånd går till företag

Illustration:

Med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har världens länder enats om att utrota fattigdomen innan år 2030. För att detta ska lyckas behövs mer pengar från världens höginkomstländer, men idag är biståndet kraftigt underfinansierat. Det finns därför en stark trend bland världens givarländer att få även privata företag att engagera sig för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Ofta genom att använda biståndsmedel för att underlätta etablering av sina nationella företag i låginkomstländer, vilket man menar ska bidra till jobb och tillväxt.

Sverige ligger i framkant i den här utvecklingen. Under en tioårsperiod har Sida utvecklat metoder för samverkan med företagsvärlden. Volvo, Tetra Pak, Löfbergs Lila och H&M är några storföretag som deltar i, och gynnas av, stödformen. Men företagssamverkan inom biståndet kritiseras både från fackförbund och MR-organisationer. Och företagens sekretessregler gör det svårt att utvärdera hur stödet fungerar i praktiken.

Hur effektivt är det med företagssamverkan för att minska fattigdomen och stärka mänskliga rättigheterna? Finns det risk att stödet enbart hjälper svenska företag att etablera sig på nya marknader och marknadsföra sig som hållbara? Och varför hålls facket utanför när företagsledningar bjuds in till samtal kring hur stödet ska utformas?

Agneta Carleson, Omvärlden och Mats Wingborg, frilansjournalist, presenterar reportageserien Företagens nya roll i biståndet.

Är företagen nödvändiga för det svenska biståndet?

Panelsamtal med

Lina Palmer, Rådgivare näringslivssamverkan på Sida
Kristina Henschen, Union to Union
Sofia Östmark, samordnare för Global Deal
Mats Wingborg, frilansjournalist

Moderator: Erik Larsson, journalist tidningen Arbetet

Tid: Tisdag 25/4, 11.45 – 13.00 (lunchmacka från 11.30)
Plats: Plenisalen, LO-kansliet, Barnhusgatan 18, Stockholm

Om du inte har möjlighet att delta på plats går det även bra att se seminariet live via YouTube här.

Välkommen!

OBS! För er från fackförbund som också har planerat gå på Union to Unions utbildning inför ansökan 18-22 finns det möjlighet att delta på ovanstående lunchmöte, utan att missa något. Meddela i så fall detta till patrik.bergvall@uniontounion.org