Kroatien

Kroatiens självständighet blev en startpunkt för kriget på Balkan. Efter krigsslutet har demokratin i landet stärkts. Den ekonomiska utvecklingen har också varit bättre än Balkan i stort.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
56 500 kvadratkilometer
Huvudstad
Zagreb
Religion
75 procent är katoliker, därutöver finns ortodoxt kristna, protestanter och muslimer.
Invånare
4,3 miljoner
BNP/Invånare
22 900 US-dollar
Språk
Kroatiska, serbiska och flera andra minoritetsspråk.
UNDP/HDI
Rangordning 47, index 0.827
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Kroatien är starkt beroende av intäkterna från turismen, men i landet finns också en betydande produktion av textilier, kemiska produkter och livsmedel. Servicenäringen står dock för 70 procent av landets BNP. Före den finansiella krisen 2007-2008 växte landets ekonomi snabbt, därefter har tillväxten avtagit. Arbetslösheten är knappt 15 procent, det vill säga en av de högre i Europa.

Den fackliga situationen: 

Den fackliga organisationsgraden är låg och den fackliga rörelsen är splittrad efter politiska linjer. Landsorganisationen HUS är en direkt fortsättning på den tidigare kommunistiska fackföreningsrörelsen. Därutöver finns flera nybildade organisationer. Störst är den "autonoma" fackföreningsrörelsen Unions of Autonomous Trade Unions of Croatia (UATUC) och Independent Trade Unions of Croatia (NHS). Ytterligare en facklig rörelse är Workers’ Trade Union Association of Croatia (URSH), som organiserar offentliganställda.

Nedläggningen av konkursmässiga metallindustrier har skapat starka konflikter. I flera fall har gamla statliga industrier lagts ner samtidigt som de anställda inte fått ut sina sista månadslöner.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: HUS-HRVATSKA (den tidigare statligt kontrollerade organisationen), UATUC (Autonomous Trade Unions of Croatia), Confederation of Independent Trade Unions of Croatia (CITUC) och Croatian Union of Trade Unions (CUTU). UATUC och NHS tillhör Världsfacket ITUC. UATUC redovisar att man 164 000 medlemmar medan NHS redovisar drygt 113 000 medlemmar.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.