Kambodja

Fakta

Statsskick
Konstitutionell monarki, flerpartival
Yta
181 000 kvadratkilometer.
Huvudstad
Phnom Penh
Religion
95 procent av befolkningen är buddister.
Invånare
16,2 miljoner
BNP/Invånare
3 700 US-dollar
Språk
95 procent talar khmer.
UNDP/HDI
Rangordning 143, index 0,563
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182.

Arbetsmarknad: 

Kambodja är ett av östra Asiens fattigaste länder. Jordbruket står för nära hälften av BNP. En utbredd korruption har hämmat den industriella utvecklingen. Under senare år har emellertid textilindustrin vuxit snabbt. Främst är det textilföretag från Kina, Taiwan, Hong Kong, Malaysia och Singapore som investerat i landet, men även H&M har en omfattande produktion i landet. För närvarande finns omkring 700 000 anställda i landets klädfabriker, de flesta ligger i området kring huvudstaden Phnom Penh.

Under de senaste åren har protesterna ökat mot de låga minimilönerna inom klädbranschen. Under hösten 2015 ledde protesterna till att minimlönerna höjdes. Även under de två senaste åren har höjningarna fortsatt. 2017 motsvarade de 153 US-dollar i månaden.

Den fackliga situationen: 

Kambodjas fackföreningsrörelse slogs sönder av krig och Pol Pots folkmord. Nu växer de fackliga organisationerna igen, främst beroende på en expanderande textilindustri. Samtidigt är repressionen mot fackligt arbetet omfattande med återkommande kränkningar av rätten att organisera sig och trakasserier av fackliga företrädare.

I februari 2012 arrangerade fackliga organisationer och andra folkrörelser en tribunal för att ställa ansvariga multinationella företag till svars för odrägliga förhållanden. En rad arbetare vittnade vid tribunalen om att de svimmat under arbetstid på grund av stress, långa arbetsdagar och undernäring. Företag som kallades till tribunalen var bland annat Puma, Adidas, GAP  och H&M. Två av företagen vägrade dock att delta – GAP och H&M.

Under 2015 inledde regering en process mot lagändringar som skulle försvaga de fackliga rättigheterna. Ett förslag är att det ska krävas att minst 20 procent av de anställda på en arbetplats ansluter sig till en fackförening för att den ska få rätt att etablera sig. Ett annat förslag går ut på att kraftigt inskränka strejkrätten. 

En rapport från Fair Action visar att allt fler klädarbetare i Kambodja har tillfälliga anställningar. Inte sällan är arbetarna anställda så korta som en månad i taget. Det gör det enkelt för arbetsgivare att bli av med fackligt aktiva arbetare eller arbetare som inte vill jobba övertid. En konsekvens är att många anställda blir rädda för att organisera sig fackligt. I rapporten kritiseras även H&M för att lägga ut tillverkning på klädfabriken med en hög andel av korttidsanställda arbetare.

Fackliga organisationer: 

Kambodjas fackföreningsrörelse är starkt splittrad och uppdelad efter politik och personliga särintressen. I landets finns flera fackliga centralorganisationer, men också ett antal fackförbund som inte tillhör någon centralorganisation. Tre av de fackliga centralorganisationerna tillhör Världsfacket ITUC. Det är Cambodia Confederation of Trade Unions (CCTU) med 10 000 medlemmar. Cambodia Confederation of Unions (CCU) med 95 000 medlemmar och Cambodia Labor Confederation (CLC) med 60 000 medlemmar.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.