Internationella arbetsmiljödagen

Den 28 april är dagen för den internationella fackliga rörelsen att uppmärksamma anställda som dödats i arbetet. Det är också ILO:s världsdag för förebyggande arbetsmiljöarbete sedan 2003.

Läs mer på ILO:s hemsida:
World Day for Safety and Health at Work