Infoträff resereportagebidrag för fackförbundspressen

Union to union bjuder in till informationsträff om möjligheten att söka resebidrag för reportage om internationella frågor.

Denna inbjudan riktar sig endast till fackförbundstidningar knutna till LO, TCO och SACO, vilka är de som har möjlighet att söka bidraget.

På träffen kommer vi att informera om anslaget, och ni kommer få höra exempel från tidningar som berättar om sina resereportage.

Bra att veta om anslaget:

  • Får nu även användas till granskning/opinionsbildning
  • Inget krav på egenavgift
  • Förenklad ekonomisk redovisning

Mer information om innehållet på träffen kommer. Mejla beatrice.jansson@uniontounion.org vid frågor.

Plats: LO Mediehus
Tid: 11 maj kl. 14.
Anmälan: mejla beatrice.jansson@uniontounion.org

Inspireras av tidningar som tidigare använt Union to Unions infobidrag:

 David Lundmark

Intresse för globala perspektiv
bland de fackliga läsarna

Industriarbetarnas tidning, Dagens Arbete, sökte informationsbidrag från Union to Union 2016 för att göra en reportageresa till Indien. Det resulterade i ett bildintensivt och inspirerande reportage om några kvinnor som jobbar på soptippen Piranha och organiserar sig för sina rättigheter genom fackförbundet SEWA vilka samlar kvinnor inom informell ekonomi. Bidraget till fackförbundspressen kan även användas för granskande journalistik.

- Vår läsarundersökning visar att det finns intresse för internationella frågor bland våra läsare. De vill förstå hur det globala hänger ihop med arbetet här hemma. Problemet som liten tidning är att man inte råd att göra så mycket utrikesreportage och att söka medel för oberoende journalistik kan vara problematiskt. Men i detta fall är det inte ett problem då vi är transparenta med finansieringen och Union to Union arbetar ju för samma sak som vi, nämligen att lyfta fackliga rättigheter, granska, avslöja och sprida kunskap om det som är bra och dåligt i världen. Det var en Win-win!, säger Helle Klein, Chefredaktör på Dagens Arbete.

Några andra exempel:

Bilagor

Om Union to Union

Våra medlemmar är LO, TCO och Saco och vi samarbetar med fackliga organisationer över hela världen genom ett 100-tal projekt i nära lika många länder. Verksamheten finansieras med medel från Sida, och fackförbunden söker pengar för projekten genom oss.

Union to Union jobbar också med att öka kunskapen och skapa större medvetenhet bland de fackliga medlemmarna i Sverige om internationellt fackligt utvecklingssamarbete och förhållandena i låg- och medelinkomstländer, läs mer om Union to Union informationsuppdrag här.