”ILO behövs nu mer än någonsin”

FN-organet ILO har antagit en historisk rekommendation som ska förebygga kriser och stärka grundläggande rättigheter i arbetslivet. Rekommendationen antogs vid ILOs årliga arbetskonferens International Labour Conference, ILC, och innebär framgångar för arbetstagarsidan i förhandlingarna.

- Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Oscar Ernerot, internationell sekreterare vid LO, i samband med Union to Unions lunchmöte ”Schysta jobb, en förutsättning för fred”.

Tidigare i veckan arrangerade Union to Union ett lunchmöte för att diskutera ILOs årliga konferens i Genève, och vad rekommendationen ”Decent work for peace and resilience” egentligen innebär. På lunchmötet närvarade Malin Sjunnebo, förbundsjurist från Saco, Åsa Odin Ekman, förbundssekreterare vid TCO, och Oscar Ernerot, LO.

ILOs nya rekommendationen syftar till att skydda arbetsliv och sysselsättning för att främja fred, och förebygga kriser såsom krig, konflikter och naturkatastrofer.

Alla de 187 länder som ingår i ILO ska vara med och verka för social dialog, kollektiva förhandlingar och jämlikhet, och bekämpa korruption och diskriminering. Rekommendationen ska även främja flyktingars rättigheter i arbetslivet och bland annat ge dem rätten att bilda fackföreningar.

Facken enade bakom ILO

- Efter två års tid av förhandlingar, lyckades vi få rekommendationen att omfatta flyktingar och migranter, vilket är en väldigt viktig framgång, förklarar Oscar Ernerot.

- Konventioner och rekommendationer som denna utgör viktiga och långsiktigt hållbara grundstenar för arbetstagares rättigheter över hela världen, och hjälpa utsatta arbetstagare att hävda sina rättigheter i arbetslivet, säger Åsa Odin Ekman.

- ILO är unikt i att de innefattar alla tre parter där arbetstagarsidan är inkluderad. När arbetstagare, arbetsgivare och regeringar kommer överens i ILO, har man skapat sig en så bra grund som möjligt för att faktiskt kunna förverkliga avtal och få dem så långsiktigt hållbara som det bara går, säger Malin Sjunnebo, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

- Det finns de som inte vill att ILO ska växa mer, men fackföreningsrörelsen står enat i att ILO behöver fortsätta växa, för att kunna påverka mer. ILO behövs mer än någonsin med tanke på hur världens arbetsmarknad ser ut, avslutar Oscar Ernerot.


Om ILO och deras årliga arbetskonferens:

ILO:s konstruktion bygger på att sammanföra regeringar med arbetstagare och arbetsgivare i en trepartisk institutionell struktur. På så sätt kan man hantera normbildning, motverka konflikter och lösa tvister med fredliga medel. Trepartsstrukturen är ILO:s unika kännemärke. Det är den enda FN-organisationen där, utöver regeringarna, aktörer i det civila samhället deltar som fullvärdiga beslutande parter i såväl styrelse som det högsta beslutande organet (Internationella arbetskonferensen, ILC).

Fredrik Säterli