Haiti

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
27 750 kvm
Huvudstad
Port-au-Prince
Religion
Katolicism, voodoo
Invånare
9,8 miljoner
BNP/Invånare
765 US dollar (2017)
Språk
Kreolska, franska
UNDP/HDI
168 (2017) HDI index: 0.498
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111

Arbetsmarknad: 

Haiti är västra halvklotets fattigaste land. Fyra av fem invånare lever i yttersta fattigdom och omkring 85 procent av haitierna saknar arbete eller är bara tillfälligt sysselsatta. Ekonomin har i många år varit på tillbakagång och gör landet beroende av internationellt bistånd.
Remitteringar från utlandsboende haitier utgör närmare en femtedel av landets ekonomi och är den största inkomstkällan efter det internationella biståndet.

Den fackliga situationen: 

Författningen erkänner föreningsfrihet och strejkrätt inom alla områden. Det krävs tio medlemmar för att bilda en fackförening. Arbetsmarknadslagstiftningen innehåller en föreskrift om skiljedom för att göra slut på en strejk, även om bara den ena parten begär det. Det finns hittills ingen lagstiftning som skyddar offentliganställdas organisationsrätt, trots att de har rätten enligt författningen.

Fackliga organisationer: 

Som en följd av det rådande politiska kaoset, våldet och den rekordhöga arbetslösheten förekommer praktiskt taget inga kollektiva förhandlingar. Centralorganisationen Confédération des Travailleurs Haïtiens (CTH) är med i IFS.

Senast uppdaterad: 

Rapporten om kränkningar av fackliga rättigheter
Landguiden 
UNDP 
Exportrådet
Världsbanken 
Lokala medier i landet

Uppdaterad januari 2017
Johan Schmidt

För mer information, skriv till info@uniontounion.org

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.