Guinea

Med mer än hälften av världens bauxit och med bördiga jordar har Guinea potential att bli ett välmående land. Idag är det dock ett av jordens fattigaste. Landet drabbades hårt av Ebolaepidemin 2014-15. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter garanteras i lag men efterlevs dåligt.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
245 857 km²
Huvudstad
Conakry
Religion
Majoriteten Islam (sunni)
Invånare
12,3 miljoner
BNP/Invånare
1 130 US-dollar
Språk
Franska officiellt språk
UNDP/HDI
Rangordning 2015: 182, Index: 0,411
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Guinea är rikt på bördig mark och mineraler, främst bauxit. Trots detta är landet extremt fattigt. 2012 beviljade Världsbanken och IMF Guinea avskrivning av landets skulder med ca 2 miljarder dollar. 

Ebolaepidemin drabbade landet hårt och mer än 2 500 människor avled. Det medförde också att en lovande ekonomisk utveckling fick ett starkt avbräck. I december 2015 förklarades Guinea fritt från Ebola.

Den fackliga situationen: 

Efter självständigheten kom fackföreningsrörelsen att knytas till regeringen.  Facket har traditionellt haft en mycket stark ställning i landet.  Arbetsmarknadslagen garanterar också rätten att strejka, dock inte inom alla områden. En stor svårighet i förhandlingsarbetet är bristen på fungerande arbetsgivarorganisationer inom den privata sektorn. I februari 2016 stoppades en generalstrejk i sista stund sedan regeringen gått med på de flesta av fackens krav.

Fackliga organisationer: 

I början av 1990-talet växte den interna kritiken mot ledarskiktet inom den enda tillåtna centralorganisationen CNTG som anklagades för korruption. En rad nya fackföreningar bildades och fackföreningsrörelsen är nu starkt splittrad. Tre centralorganisationer är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS;
- Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée, CNTG (Facebook franska) med 100 500 medlemmar
- Union Syndicale des Travailleurs de Guinée, USTG med 41 000 medlemmar
- Organisation Nationale des Syndicats Libres de Guinée, ONSLG med 43 000 medlemmar.

Senast uppdaterad: 

Mars 2016 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.