Grattis, DU förändrar världen!

Visste du att du är med i världens största demokratiprojekt?
I alla fall om du är med i facket, som de flesta i Sverige är.
Och vårt arbete leder till imponerande resultat, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Nyligen träffade jag unga, entusiastiska studentledare i Stockholm och föreläste på den ledarskapsutbildning som Saco arrangerat. Mitt under min presentation började jag tvivla och tänkte att det här är väl ingen nytt under solen – alltså att de är del av världens största demokratiprojekt? Vad kan jag ge dessa unga, vackra, brinnande människor?
Men så fel jag hade.

På frågan om hur många som känner till fackföreningsrörelsens egen biståndsorganisation, Union to Union, och det globala fackliga arbetet, blev det rätt så tyst. Och det som Union to Union tidigare undersökt bekräftades: alldeles för få känner till att facket är en aktör bortom löner och svenska arbetsplatsfrågor. Trots att de allra flesta förtroendevalda brinner för globala frågor.

Varför det är så, är i sig en intressant fråga, som författaren Owen Jones tangerar i nya bok ”Chavs: föraktet för arbetarklassen”. Medelklassens arbete för ett utplånande av klassbegreppet pågår i en tid när just klass är starkare än någonsin.

Att känna till vad facket gör är viktigt, för det betyder att du är en motkraft i det som nu händer. Du är med och bidrar till något större än en högre lön och bättre villkor för dig själv och dina medarbetare. Du bidrar faktiskt till att förändra världen med ditt fackliga medlemskap!

Att göra det är viktigt, för runt omkring oss dras snaran åt. I Belarus har ledare och personal för den fria fackföreningsrörelsen gripits och kontor genomsökts. I Kambodja har organisationer sparkats ut, oberoende medier stängts ner och människorättsförsvarare fängslats. I Hongkong är pressen mot civilsamhället större än någonsin tidigare. I augusti dömdes sexton aktivister till fängelse.

När utrymmet för civilsamhället krymper snabbt är det värdefullt att påminnas om alla de viktiga resultat som det fackliga utvecklingssamarbetet får fram. Det är ett fantastiskt lagarbete som bygger på att LO, TCO och Saco ihop med sina förbund samarbetar med fackliga organisationer i fattiga länder. Ofta sker samarbetet via det globala fackliga nätverket, och finansieringen kommer både från facken själva och från oss på Union to Union. Vi finansieras av svenska skattemedel via den statliga biståndsmyndigheten Sida. Ett axplock från vår senaste rapport visar att modet aldrig sinar vad gäller kampen för en mer rättvis värld:

• Massor med nya kollektivavtal! Bara inom trä-och byggarbetarsektorn har 677 kollektivavtal tecknats: 151 i Afrika, 25 i Asien, 98 i Latinamerika/Karibien och 403 i Östeuropa/Centralasien. Mer än 440 000 anställda har fått ta del av förmånerna som avtalen medfört. Tydliga förbättringar av så väl arbetsmiljö och säkerhet, föräldraledighet, samt löner (upp till 58 procents ökning) har varit direkta resultat av kollektivavtalen. I en del avtal har även rättigheter för migrantarbetare och kontraktsanställda skrivits in. 

• Massiv folkbildning som ger bättre villkor! Under perioden har också hela 160 000 arbetstagare i fjorton afrikanska länder, varav många bland de allra mest utsatta, fått utbildning i rättigheter i arbetslivet, fred och konflikthantering, jämställdhet och arbetsmiljö genom studiecirklar. Denna massiva folkbildning har också resulterat i en starkare facklig rörelse på kontinenten, ökat medlemskap i fackförbunden, ett flertal kollektivavtal och förbättrade arbetsvillkor, samt bättre påverkansinstaser. Starka utbildningsinsatser pågår på alla världens kontinenter.

• Människor räddas från fattigdom! Genom att exempelvis fortsätta organisera och sätta press på Nestlé fick 53 personer som sparkats från en fabrik i Indonesien 2012 tillbaka sina jobb. I april 2016 satt flera av dem med när det globala facket IUFs medlemsförbund i Indonesien skrev på ett avtal om att kollektivavtalet ska vara nationellt för hela Nestlé Indonesia, enligt svensk förlaga.

Och resultaten fortsätter att rassla in, på så många olika nivåer - och är livsavgörande för människor, för samhällen, för världen.
Visst är det fantastiskt. För många av studentledarna på Sacos ledarskapsutbildning blev detta en välkommen nyhet. En av dem räckte upp handen och tackade för argumenten varför en student ska gå med i facket. Att du faktiskt är med och förändrar världen.
Bättre blir det egentligen inte.

Kristina Henschen, chef Union to Union