Globalt samarbete

Foto: Union to Union

Världsfacket ITUC

LO, TCO och Saco är medlemmar i världsfacket ITUC – International Trade Union Confederation (på svenska, IFS – Internationella Fackliga samorganisationen), som har 331 medlemsorganisationer i 163 länder - omfattande 202 miljoner medlemmar.

ITUC driver kampanjer om respekt och försvar för fackliga och andra mänskliga rättigheter, utbildningsprogram och undersöker den fackliga situationen i länder runt om i världen. LO, TCO och Saco bedriver vissa utvecklingsprojekt tillsammans med ITUC.

Globala fack

Fackförbunden inom LO, TCO och Saco är medlemmar i globala branschorganisationer: Globala fack. De organiserar fria och demokratiska fackföreningar världen över som är verksamma inom samma sektorer.

De bevakar gemensamma fackliga frågor för branschen och representerar fackföreningarna i olika internationella organ.
De svenska fackförbunden bedriver ofta sina utvecklingsprojekt tillsammans med ett globalt fack och den lokala organisation som man stöder. De globala facken har också regionala kontor.

Globala fack och dess svenska medlemmar:

BWI - Building and Wood Workers' InternationalByggnads, Elektrikerförbundet, GS - Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk branch, Målareförbundet och SEKO

EI - Education InternationalLärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SULF

IndustriALLElektrikerförbundet, IF Metall, Pappersindustriarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer

FIA - International Federation of ActorsTeaterförbundet

ICN - International Council of NursesVårdförbundet

IFJ - International Federation of JournalistsJournalistförbundet

FIM - International Federation of MusiciansMusikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund

ITF - International Transport Workers' FederationSEKO, Kommunal, Transport, Fackförbundet ST, Unionen och Sjöbefälsföreningen

IUF - International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' AssociationHotell- och restaurangfacket, Livsmedelsarbetareförbundet, Kommunal och Unionen

PSI - Public Services InternationalSEKO, Fackförbundet ST, Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Transportarbetareförbundet.

UNI - UNI Global UnionFastighetsanställdas Förbund, Finansförbundet, Facket för försäkring och finans, GS - Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk branch, Handelsanställdas förbund, SEKO, Fackförbundet ST,  Teaterförbundet, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Svenska transportförbundet