Formulär för materialutvärdering

Hej!

Vi är glada för din beställning!

Vi vill gärna veta hur du har använt informationsmaterialet. Tills vidare är materialet gratis, den enda motprestation vi skulle vilja ha från dig är att du fyller i detta formulär.

Ditt svar är viktigt för oss eftersom vi på så sätt kan veta om det fyller ett behov och hur vår information om internationell facklig solidaritet sprids. Om du har idéer eller tips på hur materialet skulle kunna förbättras, tveka inte att fylla i kommentarsfälten i enkäten.

Stort tack för din medverkan och ditt engagemang för att sprida information om internationell facklig solidaritet - det bidrar till en rättvisare värld!

Telefon eller e-post.
Flera val möjliga.
Flera val möjliga
Flera val möjliga.
Dvs kommer materialet eventuellt återanvändas i framtiden eller av personer som fått det distribuerat.
Flera val möjliga
Förslag på material, andra kommentarer etc.