Formulär för materialutvärdering

Hej!

Vi är glada för din beställning och är nyfikna på hur du har använt informationsmaterialet. 

Materialet är gratis, men vi vill gärna att du fyller i detta formulär. Ditt svar är viktigt för oss eftersom vi på så sätt kan veta om det fyller ett behov och hur vår information om internationell facklig solidaritet sprids.

Om du har idéer eller tips på hur materialet skulle kunna förbättras, tveka inte att fylla i kommentarsfälten i enkäten.

Stort tack för din medverkan!

Flera val möjliga.
Flera val möjliga
Flera val möjliga.
Dvs kommer materialet eventuellt återanvändas i framtiden eller av personer som fått det distribuerat.
Flera val möjliga
Förslag på material, andra kommentarer etc.