Formulär för materialutvärdering

Hej!

Vi är glada för din beställning och är nyfikna på hur du har använt informationsmaterialet. 

Materialet är gratis, men vi vill gärna att du fyller i detta formulär. Ditt svar är viktigt för oss eftersom vi på så sätt kan veta om det fyller ett behov och hur vår information om internationell facklig solidaritet sprids.

Du kan fylla i enkäten anonymt, men i slutet av enkäten ger vi dig ändå möjligheten att lämna dina kontaktuppgifter om du kan tänka dig att bistå med ytterligare åsikter om materialet, om vi skulle ha behov av det. Om du lämnar dina kontaktuppgifter, observera att enkäten då inte blir anonym. Vi värnar din integritet. Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Om du har idéer eller tips på hur materialet skulle kunna förbättras, tveka inte att fylla i kommentarsfälten i enkäten.

Stort tack för din medverkan!

Nämn även om du använt dig av våra filmer.
Flera val möjliga.
Flera val möjliga
Flera val möjliga.
Dvs kommer materialet eventuellt återanvändas i framtiden eller av personer som fått det distribuerat.
Flera val möjliga
Fyller du i dina kontaktuppgifter blir enkäten inte anonym. Vi ber om dina personuppgifter för att ha möjlighet att, vid behov, göra en mer kvalitativ utvärdering av materialet genom en kort intervju. Om vi hör av oss med frågor gör vi det inom 60 dagar. Efter denna tid raderar vi dina kontaktuppgifter.
Förslag på material du saknar, andra kommentarer etc.