Fack och arbetsgivare möter Kenyas president för varaktig fred

I veckan träffas afrikanska fack, arbetsgivare, FN-organ, globala fackliga organisationer och kontinentorganisationer för att diskutera modeller för hur man på ett tidigt stadium kan lösa konflikter. Om samhällets viktigaste parter är involverade i fredsprocessen, blir freden också varaktig. Ett mångårigt samarbete mellan svensk och afrikansk fackföreningsrörelse ligger bakom konferensen. Händelserna går att följa på bloggen. 

I morgon öppnar Kenyas president Kibaki en internationell konferens i Nairobi om konfliktlösning och politisk stabilitet. 150 deltagare från 14 länder, Afrikanska Unionen, UNDP, ILO och de afrikanska fackliga kontinentorganisationerna OATUU och EATUC samt världsfacket ITUC träffas för att diskutera trepartsdialog som verktyg, inte bara för arbetsmarknadsfrågor, utan även för att lösa konflikter.

Afrikas 30 år av konflikter uppskattas har kostat 300 miljarder dollar, vilket motsvarar periodens samlade bistånd till kontinenten. Men konflikterna är inte bara kostsamma för samhället. Döda familjemedlemmar, invalidisering samt förlorade jobb och försörjningsmöjligheter gör invånarna till de allra största förlorarna. Att arbetsmarknaden drabbas vet även arbetsgivarna, som ser sina investeringar gå förlorade när konflikter bryter ut. Afrikanska fack har därför föreslagit social dialog, alltså regelbundna samtal mellan regering, fack och arbetsgivare, som plattform för att lösa potentiella konflikter.

– Att man träffas på det här sättet är historiskt. Det är verkligen ett erkännande för facket som motor i ett lands demokratiseringsprocess, säger Leif Isaksson, internationell sekreterare på LO, på plats i Nairobi.

Att facket tar en aktiv roll i konfliktlösning är däremot inte helt nytt. Redan år 2004 började de afrikanska fackföreningar som samarbetar inom LO:s och TCO:s största utbildningsprogram PANAF, diskutera fackets betydelse för hållbar fred. Sedan dess har engagemanget för att bygga upp fredsbevarande plattformar genom social dialog blivit en del av programmet.

Och modellen har haft stor framgång. Efter turbulenta upplopp i Guinea hösten 2009 har fackföreningsrörelsen lett folkets kamp för demokrati i landet. Ett annat exempel är Kenya, där arbetsmarknadens parter deltog i de konfliktslösande diskussionerna, efter oroligheterna i samband med valet 2007. Diskussionerna ledde bland annat fram till Kenyas nya grundlag samt införandet av en domstol för att skipa rättvisa.

Fakta om PANAF-programmet
LO och TCO har inom ramen för PANAF-programmet samarbetat med afrikanska fackföreningar de senaste tre decennierna. Programmet syftar till att stärka den demokratiska fackföreningsrörelsen på kontinenten, dels genom kapacitetsutveckling och medlemsutbildning, dels genom att främja dialog och samarbete inom och mellan fackliga organisationer. Programmet pågår just nu i Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea, Kenya, Kongo, Liberia, Malawi, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Tanzania och Tchad.

Karin Lindström

Läs mer:

Följ konferensen på PANAF-bloggen:
http://panaf.lotcobistand.org/

Läs mer om PANAF-programmet:
Panafrican Study Circle Project