En textilarbetares verklighet

Karin Lindström
Studiecirkel i Kambodja, med lokala förbund inom textilsektorn. Ett studiecirkelprojekt, finansierat av Union to Union, med syfte att utbilda folk kring sina mänskliga och fackliga rättigheter.

De senaste 30 åren har svenskarnas textilkonsumtion nästan fördubblats och med snabba trender, pressade priser och allt fler plagg i garderoben. Med det följer miljöproblem och dåliga arbetsvillkor. På årets Mänskliga Rättighets-dagar i Jönköping, 9-11 november, belyser därför Union to Union problemen med utvecklingen inom textilindustrin genom den interaktiva textilfabriken ”sy för livet” där man får testa på livet som en Kambodjansk textilarbetare.

I den interaktiva textilfabriken "Sy för livet" testar man på att ha en textilarbetares superstressiga ackord genom att sy fast fickor. Textilindustrin är Kambodjas största exportsektor, med totalt 600 000 anställda. Den kambodjanska minimilönen har länge kritiserats för att ligga under en faktisk levnadslön, det vill säga vad det kostar att leva i landet och täcka nödvändiga kostnader.

Textilindustrier flyttar till länder där den fackliga rörelsen är svag och arbetstagare har svårt att hävda sina rättigheter och rätt till anständiga arbetsvillkor, vilket innebär otrygga och usla arbetsvillkor med låga löner.

Facken motarbetas

Kambodja är ett land där facklig organisering motarbetats och fackligt aktiva trakasserats. I en rapport från Human Rights Watch 2015 ”Work faster or get out” kunde de rapportera att fackligt aktiva hotas och avskedas av fabrikerna. Ofta tillämpas också korta, otrygga anställningar för att göra det svårare för arbetstagarna att organisera sig. I 2017 års rapport från världsfacket ITUC:s globala rättighetsindex, rapporterades det om hur arbetstagare blir hotade om arrestering och sparken om de försöker organisera sig eller vill utkräva sina rättigheter.

Svenska fack jobbar för att stärka dessa arbetstagare

Union to Union driver tillsammans med svenska fack och systerorganisationer fackliga utvecklingsprojekt över hela världen. Däribland stödjer vi projekt som till stor del riktar sig till textilindustrin i Kambodja tillsammans med förbund som IF Metall. Ett viktigt resultat i det arbetet uppdagades förra hösten då textilarbetarfack i Kambodja kom överens med regering och arbetsgivare om en högre minimilön. En strategi i utvecklingsarbetet är att samarbeta med H&M som bland annat har producenter i landet.

- Alla arbetstagares rättigheter är mänskliga rättigheter, säger Sigrid Bergfeldt, programchef på Union to Union. Genom facklig organisering kan vi främja anständiga arbetsvillkor och en hållbar utveckling.

Fackets arbete internationellt

Förhoppningen är att vår monterutsällning leder till intressanta och viktiga samtal om fackets internationella arbete och hur man som privatperson kan engagera sig för att hjälpa personer som lever i länder där den fackliga organiseringen är svag.

– Vi vet att ju mer de fackliga rättigheterna respekteras av stater och arbetsgivare, desto mer rättvist och jämlikt i samhället, säger Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket ITUC, som är världens största fackliga organ med 181 miljoner medlemmar i 163 länder.

Om ni ska på MR-dagarna i Jönköping är ni jättevälkomna till vår monter (nr. 53). Man kan även följa vad som händer genom vår Instagram, @Uniontounion.

Nedan har vi listat exempel på hur du genom facket kan vara med och påverka till en mer hållbar utveckling.

• Var medlem i facket! - De svenska fackförbunden jobbar inte bara på hemmaplan, de är också del av ett globalt nätverk av fackföreningar som arbetar för schysta arbetsvillkor, demokrati och hållbar utveckling i hela världen. Många av förbunden som är del av LO, TCO och Saco har utvecklingsprojekt med systerförbund i låg- och medelinkomstländer via Union to Union. 

Dela kampanjer - flera gånger om året uppmärksammas kampanjer om fackligt internationellt arbete. Kommunikation är viktig för att lyfta vikten av fackliga rättigheter som en förrutsättning för hållbar utveckling. Följ oss på facebook, instagram och twitter så kan du hålla koll på kampanjer och världsdagar som kommer.

Lär dig mer - skaffa mer information genom Union to Unions olika material eller genom att starta en studiecirkel. Det finns också många utbildningar att gå och material går att beställa kostnadsfritt: www.uniontounion.org/material

Agera via din fackförening eller som anställd - många svenska företag är verksamma i andra länder. Lär dig mer om situationen i länderna och påverka företagsledningen: www.uniontounion.org/facket-i-varlden

Var en aktiv konsument - både privat, på jobbet och i föreningen. Om vi alla frågar efter schysta villkor och visa miljömedvetenhet måste våra leverantörer lyssna

Handla Fairtrade - märkningen innebär att de som tillverkat varan har rimlig lön och fackliga rättigheter: www.fairtrade.se

Schyst resande - försök att agera medvetet även när du åker på semester till andra länder: www.schystresande.se

Fredrik Säterli