2019-02-01

Lunchseminarium: En grön och samtidigt rättvis värld – hur är det möjligt?

Ingen kan längre blunda för klimatfrågan. Och allt fler engagerar sig i hur den nödvändiga, både gröna och socialt rättvisa, omställningen ska bli verklighet – även i länder med utbredd fattigdom.

På det uppmärksammade klimatmötet COP 24 i december fick diskussionerna kring Just Transition stort genomslag. Begreppet Just Transition har tagits fram av de internationella, fackliga organisationerna och handlar om att arbetstagarnas rättigheter ska respekteras på vägen mot den gröna omställningen. Facken jobbar globalt med utvecklingsprojekt för att stärka en grön förnyelse av jobben och motverka att människor hamnar i kläm.

En hållbar utveckling, med minskad miljöpåverkan och som samtidigt leder till nya arbetstillfällen, kräver samarbete och dialog mellan regeringar, företag och arbetstagare. Det är ett svårt uppdrag, tiden är knapp, men det gemensamma arbetet betyder en möjlighet till en rimligare, mer hållbar framtid.

Hör Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket ITUC (på länk), Samantha Smith, chef för Just Transition Centre. Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar, Öhman fonder. Fler i panelen kan tillkomma.
Moderator är Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union. Seminariet sker på engelska.

Tid: 11:30 – 13: 00, 1 februari
Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Vi bjuder på lättare vegetarisk lunch, anmälan är bindande, anmäl dig i formuläret nedan.
OBS, anmäl allergier med mera till event@uniontounion.org

Seminariet kommer att livesändas på vår Youtube-kanal