Colombia

Colombia är en demokratisk republik styrd av en president som är både stats- och regeringschef. Efter ett mer än 50 år långt inbördeskrig skrev regeringen under ett fredsavtal med vänstergerillan Farc år 2016. Fackföreningsrörelsen är fri men utsattes för förföljelse under kriget och är mycket tillbaka pressad.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
1 141 000 kvm
Huvudstad
Bogota
Religion
Katolicism
Invånare
49,5 miljoner
BNP/Invånare
5 805 US dollar (2016)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
95 (2016) HDI index: 0.727
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138

Arbetsmarknad: 

Colombia är Latinamerikas fjärde största ekonomi och haft en god tillväxt de senaste åren tack vare höga priser på olja, kol och andra råvaror. Fattigdomen har minskat men de sociala klyftorna är fortfarande djupa. Fallande råvarupriser de senaste åren har lett till lägre tillväxt vilket krävt ökande stimulanser från statens sida. Förhoppningarna var stora att fredsavtalet skulle bana väg för fler utländska investerare och en stabilare ekonomi, men än så länge märks inga större ekonomiska förändringar.

Den fackliga situationen: 

Våldet mot facket har minskat de senaste åren men Colombia är fortsatt ett av de farligaste länderna i världen för fackföreningsaktiva. 2017 mördades 19 fackföreningsmedlemmar. Våldet, den anti-fackliga lagstiftningen och reformer av arbetsrätts-lagstiftningen har lett till en försvagning av de fackliga organisationerna som idag bara har en samlad organisationsgrad på knappt 4 procent. De senaste årens förändringar av arbetslagstiftningen har inneburit längre arbetsdagar samtidigt som anställningsskyddet försvagats och formerna för tillfälliga anställningar och korttidskontrakt utökats.

Fackliga organisationer: 

För att bilda fackförening krävs minst 25 personer med fast anställning. Det är endast företagsfack som har rätt att förhandla, sluta kollektivavtal och utlysa strejker. Vid en konfliktsituation måste två tredjedelar av majoritetsfackets medlemmar eller majoriteten av de anställda rösta för strejk.

Arbetsmarknadsministeriet kan gå in och beordra omröstningar på arbetsgivarens begäran och tvinga parterna till obligatorisk skiljedom i en konflikt om strejk pågått mer än 60 dagar.

Två centralorganisationer, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) och Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) är medlemmar i ITUC. Den tredje centralorganisationen Confederación General de Trabajo (CGT) lämnade 2017 den regionala organisationen TUCA och bildade en egen organsiation för Latinamerika kallad Alternativa Democrática Sindical de las Américas.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad februari 2018
Johan Schmidt

För mer information, kontakta:
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.