Charlotte Petri Gornitzka, om facket och Agenda 2030

-Mervärdet av att samarbeta mer med facket är genomförandet av Agenda 2030, särskilt mål 8. Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för OECD:s biståndskommitée DAC intervjuas av Union to Unions chef Kristina Henschen under det tredje fackliga forumet för OECD DAC i Paris.

(OECD) Organisation for Economic Co-operation and Development, är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan länder. TUAC är den fackliga rådgivande kommittén i organisationen OECD.