Bulgarien

Bulgarien har snabbt omdanats och demokratiserats efter Sovjetunionens fall. Men kraven på långtgående privatiseringar har mött ett visst motstånd. Det finns två fackliga rörelser, en reformerad fortsättning på den gamla fackliga strukturen och en nybildad rörelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
110 900 kvadratkilometer
Huvudstad
Sofia
Religion
85 procent är bulgariskt-ortodoxa, därutöver finns muslimer, katoliker, protestanter, armeniskt kristna, judar med flera
Invånare
7,1 miljoner
BNP/Invånare
19 100 US-dollar
Språk
Bulgariska är officiellt språk, därutöver talas turkiska, romani och makedonska
UNDP/HDI
Rankat 59 i världen, HDI-index 0,782
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Omställningen till marknadsekonomi har varit besvärlig och efter en lång period av ekonomisk nedgång tilltog tillväxten först under slutet av 1990-talet. Korruptionen är stor och den svarta ekonomin beräknas motsvara 40 procent av landets BNP. Som en följd av de statliga strukturanpassningsprogrammen har omfattande utförsäljningar, nedläggningar och nedskärningar inom den statliga industrin skett. Staten tvingas att följa IMF:s dekret att inte hålla olönsamma företag under armarna. 

Under senare år år investeringarna i landet ökat från en låg nivå. Viktiga branscher är bland annat gruv- och metallindustrin, jordbruket och turismen.

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen i Bulgarien har rötter tillbaka till slutet av 1800-talet, då lokala fackföreningar bildades inom industrin. Den första fackliga landsorganisationen i landet grundades år 1904 och 40 år senare var fackföreningsrörelsen en aktiv part av den socialistiska omdaningen som förde det bulgariska kommunistpartiet till makten. Därefter blev fackföreningsrörelsen en nära lierad med det styrande kommunistpartiet och förvandlades till en serviceinrättning. Efter Sovjetunionens kollaps bildades CITUB (Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria) som en reformerad fortsättning på den tidigare kommunistiska fackföreningsrörelsen. Ganska snart kom CITUB att lämna den kommunistiska internationalen WFTU för att ansluta sig FFI, en föregångare till den nuvarande Internationella fackliga samorganisationen (IFS). Inledningsvis fanns de gamla banden kvar mellan CITUB och det reformerade kommunistpartiet, Bulgariens Socialistiska parti. Successivt har distansen mellan CITUB och socialisterna tilltagit. (CITUB:s bulgariska förkortning är KNSB.)                                 

1989 grundades en alternativ fackföreningsrörelse, Podkrepa, med det polska Solidaritet som förebild. Podkrepa är politiskt närstående det marknadsliberala partiet Demokratiska krafters union. Podkrepa definierar sig stundtals som en kristen fackförening och fackföreningsflaggan är blå.

CITUB är dock fortfarande den största fackliga centralorganisationen i landet, men medlemsraset har varit drastiskt. I mitten av 1990-talet hade organisationen 1,6 miljoner medlemmar, 2005 hade antalet minskat till en halv miljon för att 2018 vara nere i 220 000. Förbundsstrukturen är dock oförändrad med 46 förbund för både för arbetare och tjänstemän, däribland ett stort lärarförbundet. Den viktigaste orsaken till medlemsminskningen har varit oförmågan att behålla lokala organisationer efter att statliga företag har privatiserats.

CITUB:s huvudkrav är offentliga initiativ för att minska arbetslösheten. I en protestskrivelse till regeringen har CITUB krävt en offensiv investeringspolitik för att skapa fler jobb.

Företrädare för Prodkrepa uppger att organisationen har 150 000 medlemmar uppdelade på 30 medlemsförbund. En stor del av medlemmarna utgörs av tjänstemannagrupper och akademiker. Därutöver finns fem organisationer som är associerade till Prodkrepa, däribland ett förbund för barns rättigheter, en studentorganisation, en kvinnoorganisation och en organisation för rock- och popmusiker.

CITUB har konsekvent varit motståndare till de omfattande privatiseringsprogrammen medan Prodkrepa har förordat marknadslösningar. Sedan ungefär ett årtionde tillbaka har dock de två fackliga centralorganisationerna börjat att närma sig varandra. En fråga som samlat de två fackföreningsrörelserna är protesterna mot de höjda el- och uppvärmningspriserna. Detta i kombination med hög arbetslöshet, tilltagande fattigdom och stor eftersläpning med utbetalning av lönerna har skapat en vidgad klyfta mellan de fackliga rörelserna å ena sidan och företrädare för stat och arbetsgivare å den andra. Den inre sociala dialogen är allvarligt skadad.

De fackliga rättigheterna i Bulgarien är fortfarande begränsade. Kollektiva förhandlingar tillåts inom den privata sektorn, men i lagen för statstjänstemän finns inget skydd för förhandlingsrätten. Även inom andra områden förekommer fackliga kränkningar. Vid flera tillfällen har landets statliga radio avskedat obekväma journalister.

Fackliga organisationer: 

CITUB och Podkrepa, som båda tillhör Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och Europafacket (EFS).

Mats Wingborg, uppdaterat 2018

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.