Brasilien

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
8 547 400 kvm
Huvudstad
Brasilia
Religion
Katolicism
Invånare
210,8 miljoner
BNP/Invånare
8 650 US dollar (2016)
Språk
Portugisiska
UNDP/HDI
HDI: 79 (2016) HDI index: 0,754
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad: 

Med enorma naturresurser och en utbyggd industri har Brasilien varit en av världens starkast växande ekonomier det senaste decenniet. Tillväxten har dock tappat fart de senaste åren på grund av minskad efterfrågan och lägre priser på jordbruksprodukter, olja och mineraler. Den ekonomiska krisen har förvärrats av korruptionsaffärer där det statliga oljebolaget Petrobras spelar en nyckelroll vilket även lett till en politisk kris. 

Den fackliga situationen: 

Författningen medger facklig representation för alla löntagare, med undantag för militär, uniformerad polis och brandmän. Det får bara finnas en facklig organisation för varje ekonomiskt område eller yrkesgrupp. Alla anställda måste betala en särskild ”facklig skatt” som motsvarar en dagslön. Staten fördelar sedan skatteintäkterna mellan fackföreningarna i proportion till antalet anställda de representerar.

Lulas regering tog initiativ till att modernisera arbetslagstiftningen från 1940-talet med målet att anpassa den till internationell standard. Ett nationellt arbetsforum med representanter från regeringen, arbetsgivarna och facken bildades för att diskutera det ekonomiska stödet till fackföreningarna, starkare kollektiv förhandlingsrätt, en utvidgning av arbetslagstiftningen till små och medelstora företag samt ratificering av ILO:s konvention 87.

Fackliga organisationer: 

Flera av de största centralorganisationerna är anslutna till ITUC. Central Unica de Trabalhadores (CUT), är äldst och bildades kort efter vänsterpartiet PT, i början av 1980-talet. Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) tillkom efter en splittring 1989. Força Sindical (FS) lämnade 2017 den regionala organsiationen TUCA och är med i den nybildade organisationen ADS. 

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad februari 2018
Johan Schmidt

För mer information, kontakta regionansvarig:
info@uniontounion.org