Belize

Den tidigare brittiska kolonin Belize domineras av sockerproduktion och turism. Befolkningen på cirka 300 000 invånare skiljer sig politiskt, kulturellt och etniskt från de övriga länderna i Centralamerika. Engelskspråkiga Belize har mer gemensamt med Västindien än med sina grannländer. Inom de ekonomiskt viktiga sektorerna som bananplantager och frizonerna används regelbundet antifackliga metoder. Arbetsgivarna bestämmer löner och arbetsvillkor helt på egen hand.

Fakta

Statsskick
Parlamentarisk monarki
Yta
22 965 kvm
Huvudstad
Belmopan
Religion
Protestantism
Invånare
300 000
BNP/Invånare
4 350 US dollar (2014)
Språk
Engelska
UNDP/HDI
HDI ranking: 101 (2015) HDI index: 0,715
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Ekonomin domineras av turismen och jordbruket där socker, bananer och citrusfrukter står för en femtedel av BNP. Belize har också satsat på att locka till sig internationella företag, bland annat banker och finansinstitut. Drygt
16 000 internationella bolag är idag verksamma i landet på mycket fördelaktiga villkor.

Den fackliga situationen: 

Lagen garanterar kollektiva förhandlingar men för att en fackförening ska ha rätt att förhandla måste de ha stöd av 51 procent av de anställda. Problem med de anställdas lagliga rätt att bilda fackföreningar finns framför allt på bananplantagerna och i sammansättningsfabrikerna i de ekonomiska frizonerna där arbetsgivarna bestämmer löner och arbetsvillkor helt på egen hand.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen legaliserades 1941, men bara cirka tio procent av arbetskraften är fackligt organiserad. De viktigaste fackliga organisationerna är National Trade Union Congress of Belize och Christian Workers' Union.

Uppdaterad september 2014
Johan Schmidt

 

Senast uppdaterad: 

Januari 2016 av Johan Schmidt

För mer information, skriv till info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.