Argentina

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
2 780 000 km2
Huvudstad
Buenos Aires
Religion
Katolicism
Invånare
44,7 miljoner
BNP/Invånare
12 440 US dollar (2016)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
45 (2016) HDI index: 0.827
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad: 

Efter juntatiden genomfördes flera försök att reformera ekonomin men kring millennieskiftet kollapsade ekonomin igen. Från 2003 inleddes en återhämtning av ekonomin tack vare en devalvering av valutan samt höga världsmarknadspriser på jordbruksprodukter och låga internationella räntor. Men de ekonomiska problemen fortsatte och 2014 tvingades Argentina återigen ställa in betalningar på sina internationella lån.
President Mauricio Macris politik att öppna ekonomin ledde inledningsvis till ökad inflation och arbetslöshet, men reformerna är enligt Macri nödvändiga för att skapa en långsiktig starkare ekonomi.

Den fackliga situationen: 

Den fackliga strukturen, traditionellt mycket enhetlig, har sina rötter i Juan Perons korporativistiska politik. I utbyte mot politisk lojalitet fick fackföreningsrörelsen vissa privilegier och en relativt stark ställning på arbetsmarknaden.

Alla löntagare (utom militär personal) har rätt att fritt bilda och gå med i fackföreningar. Kollektiva förhandlingar är tillåtna på regional, provins- och företagsnivå. För att ett kollektivavtal ska vara bindande måste det godkännas av Arbetsmarknadsministeriet.

Strejkrätten är lagligt erkänd. Fackföreningar kan dock tvingas till 15 dagars medlingsförsök innan de har rätt att inleda en strejk. Båda parter i en konflikt har rätt att begära förhandling.

Historiskt har endast en fackförening per industrisektor och geografisk region haft rätt att förhandla om kollektivavtal, samla in avgifter och utlysa strejk, något som kritiserats av ILO.

Fackliga organisationer: 

Den största centralorganisationen, peronistiska Confederación General del Trabajo (CGT) bildades 1930 och representerar majoriteten av landets fackförbund. Den andra stora fackliga centralorganisationen, Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), skapades 1991 av förbund som lämnade CGT 1991 då de ansåg att CGT var för regeringstroget.
Både CGT och CTA är anslutna till världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad februari 2018
Johan Schmidt

För mer information, kontakta regionansvarig:
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.