Jemen

Jemen är beläget på i söder på den arabiska halvön. De militära striderna i landet har skapat en av nutidens största humanitära katastrofer. Jemens regering får stöd av Saudiarabien i inbördeskriget mot de iranstödda Hutirebellerna. Huvuddelen av befolkningen är i behov av humanitärt hjälp och skydd. De tidigare fackliga organisationerna har inte längre någon fungerande verksamhet.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
527 968 kvadratkilometer
Huvudstad
Sanaa
Religion
99 procent är muslimer, de flesta sunni
Invånare
27,3 miljoner
BNP/Invånare
2 700 US-dollar
Språk
Arabiska
UNDP/HDI
Rangordning: 160, Index 0,498
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Jemen är ett fattigt land. Huvuddelen av invånarna har bara gått i skolan några få år. Sysselsättningen domineras av jordbruk och BNP per capita är lägre än i Laos. Viktiga exportvaror har tidigare varit råolja, kaffe och bomull. Som en följd av inbördeskriget har handeln minskat. Redan innan inbördeskriget var sysselsättningsgraden låg och arbetslösheten hög, särskilt bland kvinnor och ungdomar.

Den fackliga situationen: 

I Jemen slogs två tidigare fackliga organisationer samman till en statskontrollerad centralorganisation i samband med enandet av Nord- och Sydjemen. Den nya organisationen General Federation of Workers' Trade Union of Yemen (GFWTUY) uppger att man för närvarande har omkring 350 000 individuella medlemmar. På grund av väpnat våld och politiskt kaos är dock den fackliga situationen ytterst oklar. Strejker är tillåtna enligt lagen, men omgärdas av hårda restriktioner. Det är vidare vanligt att privata arbetsgivare förbjuder de anställda att organisera sig fackligt. Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) har rapporterat om inskränkningar i de fackliga rättigheterna.

Fackliga organisationer: 

Utöver General Federation of Workers' Trade Union of Yemen (GFWTUY) existerar organisationen Yemeni Confederation of Labour Unions (YCLU). GFWTUY tillhör Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) och YCLU den kommunistiska fackliga internationalen WFTU. I realiteten 

Mats Wingborg, uppdaterat 2018

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.