Albanien

Fram till 1991 var Albanien ett auktoritär kommunistiskt land. Därefter har landet demokratiserats och stora ekonomiska reformer har genomförts. Jordbruket dominerar sysselsättningen och fackföreningsrörelsen är svag.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
28 700 kvadratkilometer
Huvudstad
Tirana
Religion
Muslimer, kristet ortodoxa och romerska katoliker
Invånare
3,0 miljoner
BNP/Invånare
12 500 US-dollar
Språk
Albanska, dessutom talas grekiska och flera minoritetsspråk
UNDP/HDI
Ranking: 68. Index: 0,785.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad: 

Albaniens ekonomiska problem är fortfarande djupa. Omställningen från planekonomi till marknadsekonomi har varit smärtsam. Det är Europas näst fattigaste land, bara Moldavien har en ännu lägre BNP per capita. Arbetslöheten är också hög, omkring 15 procent, vilket lett till att många albaner lämnat landet för att söka jobb i andra länder. Samtidigt finns vissa positiva tecken, investeringarna ökar och landet har viktiga naturtillgångar bestående av både olja och naturgas som skulle kunna utvinnas i betydligt större utsträckning än i dag. Drygt hälften av landets arbetstagare arbetar inom jordbruket som totalt står för omkring en femtedel av landets ekonomi.

Den fackliga situationen: 

Efter andra världskriget tog det kommunistiska partiet makten i Albanien. Då bildades den kommunistiska fackföreningsrörelsen TUA, en organisation som aktivt deltog i hyllningar av landets diktator Enver Hoxa. Under demokratiseringen i början av 1990-talet reformerades TUA och bytte namn till KSSH (Trade Union Confederation of Albania). Ett resultat av demokratiseringen var att det för första gången i organisationens historia skett öppna omröstningar om vilka som ska ingå i KSSH:s ledarskap. Under samma period grundades även den alternativa fackföreningsrörelsen, BSPSH (Union of Independent Trade Unions of Albania). En förebild för BSPSH var polska Solidaritet. 

Fackliga organisationer: 

Relationen mellan de två fackliga centralorganisationerna KSSH och BSPSH präglas av motsättningar. Landsorganisationen KSSH samarbetar med det reformerade kommunistpartiet, numera med namnet Albaniens Socialistparti, medan BSPSH är allierat med Demokratiska Partiet (DP). Tillsammans har KSSH och BSPSH omkring 200 000 medlemmar. Den fackliga anslutningen är i huvudsak koncentrerad till ett antal industribranscher och till den offentliga sektorn. Både KSSH och BSPSH är medlemmar i Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS). 
 

Mats Wingborg, uppdaterad 2018

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.