2017-10-17

40 år av fackligt utvecklingssamarbete

I år fyller Union to Union jämnt. De svenska fackens bistånds- och solidaritetsorganisation bildades 1977 och kan i höst se tillbaka på ett metodiskt och ofta framgångsrikt arbete för anständiga villkor, demokrati, rättvisa och hållbar utveckling.

Union to Union firar 40 år och organisationen är lika viktig idag, som 1977. Och skälen till att det fackliga, internationella arbete behövs är många:

  • för att det finns fler än 20 miljoner slavarbetare
  • för att kvinnor diskrimineras på sina arbetsplatser runt om i världen
  • för att lagar hårdnar och utrymmet att organisera sig krymper på många håll
  • för att många som är fackligt aktiva fortfarande är det med fara för sitt liv

I Union to Unions arkiv hittar vi en text från 1977 som beskriver varför Union to Unions föregångare, LO-TCO Biståndsnämnd, skapades. Dokumentet inleds med: ”Viljan till internationellt samarbete och internationell solidaritet är lika gammal inom fackföreningsrörelsen som rörelsen själv”.

När allt fler länder blev självständiga började den världsomfattande organisationen Fria Fackföreningsinternationalen och yrkessekretariaten organisera fackligt biståndsarbete. De koloniala systemen hade tidigare gjorde det omöjligt att bedriva facklig verksamhet i stora delar av världen.

Initiativ av LO och TCO

Till en början kom de ekonomiska medlen uteslutande från fackliga medlemmar genom tillexempel solidaritetsfonder. Men i Sverige ökade biståndsbudgeten och 1970 tog LO och TCO kontakt med biståndsorganet Sida, för att undersöka möjligheten att få bidrag också till fackligt utbildningsverksamhet i länder med utbredd fattigdom.

Ett samarbete inleddes och till en början godkände Sida projekt för projekt. 1975 fick LO och TCO ett administrativt bidrag för att smidigare hantera handläggningen av projekten, och i samband med det bildades ett gemensamt sekretariat för biståndsfrågor.

1977 tilldelades sekretariatet för första gången ett ramanslag, och i och med detta bildades LO-TCO Biståndsnämnd. Nu kunde utbildningsprojekten planeras mer långsiktigt och hela handläggningskedjan hanteras under LO/TCO:s behörighet. Det blev därmed också möjligt att utöka det fackliga utvecklingssamarbetet, i form av fler och mer omfattande projekt, som kunde löpa under längre perioder.

"Fackligt arbete en hörnsten"

Christer Wälivaara var kanslichef på LO-TCO Biståndsnämnd från 2009 till och med 2013. Han berättar att organisationen, i en tid när även biståndet konkurrensutsattes allt mer, under en tid fick allt mindre ramanslag, men att de lyckades vända trenden:

- Vi lyckades vässa våra argument, ge bättre exempel på verksamheten och tydligare beskriva varför det är viktigt att bygga och stärka fackföreningar globalt, att fackligt arbete är en hörnsten för en hållbar och inkluderande tillväxt. Det resulterade i att vi för perioden 2014-2016 fick ett ökat anslag.

Många saker som gällde vid organisationens start är fortfarande centrala, inte minst vikten av att fackliga organisationer själva definierar och prioriterar hur den fackliga verksamheten bäst bedrivs. Redan från början såg förbunden också vinsten av att kommunicera den fackliga internationella verksamheten till medlemmarna i Sverige, och att det internationella arbetet är en naturlig del av den ordinarie verksamheten.

Saco medlem från 2015

2014 tillträdde Kristina Henschen som kanslichef, strax därefter påbörjades ett omfattande stadgearbete för att även Saco skulle kunna gå med:

- Att hela den svenska fackföreningsrörelsen samlades, och att LO-TCO Biståndsnämnd blev Union to Union 2015 är stort, säger Kristina Henschen, och fortsätter:

- Vi ser hela tiden områden där det fackliga internationella arbetet är viktigt. Den informella ekonomin växer, arbetslösheten ökar och antalet migrantarbetare med oskäliga arbetsvillkor blir allt fler. Vi, den samlade fackliga rörelsen, tar gemensamt ansvar och skapar tillsammans förutsättningar för bättre livsvillkor för människor runt om i världen.

Hälsningar från våra samarbetspartner
runt om i världen:

 

UNI Global Union hälsar: 

I am writing on behalf of all Union to Unions friends in Nyon and globally, to wish Union to Union a happy fortieth birthday, we value deeply our good working relationship and look forward to the next 40 years of working together.

Birthdays, especially ‘round’ birthdays, are a time to reflect on the past and to plan the future. The contribution of Union to Union over the last forty years is immense affecting 100,000s of workers all over the world.

The coming years will be challenging but I have no doubt that with the support of the Swedish Trade Union movement and Union to Union that we can meet them and help workers around the world influence their own futures.

Once again ‘Grattis’.
Andy Snoddy – Head of UNI SCORE

 

Globala industrifacket hälsar:

IndustriALL’s congratulatory message to Union to Union
Dear Kristina Henschen,

It is a pleasure to greet Union to Union, our most prominent partner in trade union development cooperation, at its 40 year celebration.

The combination of Union to Union and IndustriALL Global Union is a powerful force in combatting injustice in the labor market all over the world. We already work together in many developing countries and look forward to extending our valuable cooperation into a new five year period starting in 2018.

Your 40 years of proud service and dedication to the struggling work force—in times when many employers and governments do their utmost to exploit workers and suppress their rights—has made a profound impact. But the fight is by no means getting obsolete. The need for Union to Union in the next 40 years is unfortunately all too obvious.

As IndustriALL, we will do our utmost to translate your contribution into real progress, wherever we work around the world, for the good of our members and working people.

Please receive our sincere congratulations and a profound wish for many more years to come of close and constructive cooperation.

With best regards

Valter Sanches
General Secretary, IndustriAll

 

Världsfacket ITUC hälsar:

 

Hälsningar från globala bygg- och träfacket:

 

Globala facket för journalister hälsar:

Forty Years of Union To Union 
Brothers, Sisters, 
Happy Birthday. Grattis på födelsedagen
Congratulations: You made it to Middle Aged.
 
On behalf of the IFJ I would like to thank you for the decades of support and unflinching solidarity you have demonstrated to building a global trade union movement.
 
Your support has been vital to the affiliates of the IFJ who have been sustained, strengthened and inspired by the support that you have brought.
 
Journalists around the world are better off, better organised, better paid, and doing better jobs in the service of the public as a result of your support.
 
Enjoy your party. It is well earnt. 
In solidarity
Anthony Bellanger, general secretary IFJ

 

Globala facket för film och teater hälsar:

The International Federation of Actors (FIA) warmly congratulates Union to Union for its 40 years of hard and committed work for democracy, human and labour rights around the world and equality. We are proud of our fruitful cooperation with Union to Union for almost 20 years now. Despite the atypical work environment our members experience on a daily basis, somehow different from other more industrial sectors where traditional employment is still the rule, and the small-scale density of union representation in our sector, we have always found an attentive and respectful ear at Union to Union and the willingness to help us achieve our development and solidarity goals, no matter what. Much of the work that we have carried out in Asia, Africa, Latin America, the former Soviet Union and soon also in the South Caucasus, would simply not have been possible without your support.

We wish you a merry celebration and many more years of productive work. You can be proud of all that you have achieved. The world is a better place with you and each of your staffers contributes to make that happen every day.

In solidarity,

Dominick Luquer, general secretary FIA

 

Vill du också skicka en hälsning? Mejla info@uniontounion.org