Rana Plaza: Nytt säkerhetsavtal sluts

– Textilindustrin i Bangladesh är fortfarande ingen säker arbetsmiljö. Många företag gör förvisso egna inspektioner, men vi vet att de inte fungerar. Rana Plaza inspekterades på det sättet bara några dagar före olyckan, säger Petra Brännmark till tidningen Handelsnytt.

Nytt globalt nätverk på väg

Miljoner människor jobbar idag i sina hem - osynliga för världen, och under usla villkor. Därför diskuteras just nu i Stockholm ett helt nytt, internationellt nätverk med målet att stötta och organisera människor i hemindustrin. Stämningen under mötet i Union to Unions lokaler är mycket optimistisk.

Ny rapport: Akut världsläge för demokratin

Världsläget för demokratin och mänskliga rättigheter är akut. Den slutsatsen drar Union to Union och 17 andra svenska organisationer i rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. Union to Unions påverkans- och programhandläggare Ruben Wågman sammanfattar och förtydligar hur det minskade demokratiska utrymmet ser ut, hur det påverkar just fackligt aktiva och vilken roll Sverige kan spela för att stärka det demokratiska utrymmet i utsatta länder och regioner.