Att organisera i hemindustrin

Miljontals kvinnor i hemindustrin utsätts för övergrepp och saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation. På lunchmötet ”När industrin ligger i vardagsrummet – att organisera kvinnor i den informella ekonomin” diskuterades fackets möjligheter att stärka arbetstagare i hemindustrin.