Världens regeringar måste leverera utbildning åt alla

Lärarfack över hela världen har i veckan satt press på regeringar att ge utbildning åt alla. Det globala facket för lärare, Education International, och svenska Lärarförbundet är del av en global aktionsvecka.

Företagen behövs, men glöm inte dialogen

Mer öppenhet och dialog med svenska facken behövs. Att svenska storföretag har en specialgrupp för diskussioner med Sidas ledning har väckt kritik från LO, TCO och Saco. Det finns också en oro för att fattigdomsperspektivet inte styr.

Solidaritet viktigare än någonsin!

"Ojämlikheten och exkluderingen är uppenbar. Solidaritet är viktigare än någonsin. Rikedomen är i några få människors händer", säger Kwasi Adu-Amankwah, generalsekreterare för världsfacket ITUC Afrika vid öppnandet av det fackliga utvecklingsnätverket TUDCN:s årsmöte som pågår i Lome, Togo. "Dessa utmaningar har inte bara hänt, de är aktiva handlingar och resultat av politiken."