”Männen måste med i arbetet mot våldet”

Allt för länge har könsrelaterat våld och trakasserier setts som en kvinnofråga. Men detta är något som berör alla människor:
– Vi måste få med männen, vi har en lång resa framför oss och behöver engagera dem ännu mer, säger Tendai Makanza, samordnare inom det globala facket IndustriAll och stationerad i Sydafrika.

Ny rapport: Så jobbar globala facken mot våld mot kvinnor

I en ny rapport visar Union to Union flera positiva exempel på hur den globala, fackliga rörelsen arbetar mot sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbetslivet.
– Rapporten visar tydligt att facken är en väl organiserad kraft mot den diskriminering som pågår på arbetsplatser världen över, säger Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Facklig jämställdhetsprofil på väg till Sverige

– Diskriminering mot kvinnor förekommer nästan lika mycket i kvinnodominerade verksamheter som i mansdominerade. Skillnaderna är överraskande små säger Tendai Makanza, samordnare för några av de utvecklingsprojekt Union to Union finansierar i södra Afrika.