Livsfarligt att rapportera från konfliktländer

Det globala facket för journalister, IFJ, publicerar årligen en rapport om antalet journalister och mediarbetare som dödats i sitt arbete. Detta för att lyfta vikten av säkerhet för en yrkeskår som ofta tvingas ta stora risker när de jobbar.

Union to Union söker en ekonomiadministratör

Union to Union söker en ekonomiadministratör på deltid (75 %) till vårt kansli i Stockholm. I rollen som ekonomiadministratör är du en viktig person i det dagliga arbetet på administrationsenheten. Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, två controllers och den vakanta ekonomi-administratörstjänsten.