Företagen behövs, men glöm inte dialogen

Mer öppenhet och dialog med svenska facken behövs. Att svenska storföretag har en specialgrupp för diskussioner med Sidas ledning har väckt kritik från LO, TCO och Saco. Det finns också en oro för att fattigdomsperspektivet inte styr.

Solidaritet viktigare än någonsin!

"Ojämlikheten och exkluderingen är uppenbar. Solidaritet är viktigare än någonsin. Rikedomen är i några få människors händer", säger Kwasi Adu-Amankwah, generalsekreterare för värlsfacket ITUC Afrika vid öppnandet av det fackliga utvecklingsnätverket TUDCN:s årsmöte som pågår i Lome, Togo. "Dessa utmaningar har inte bara hänt, de är aktiva handlingar och resultat av politiken."

Charlotte Petri Gornitzka, om facket och Agenda 2030

-Mervärdet av att samarbeta mer med facket är genomförandet av Agenda 2030, särskilt mål 8. Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för OECD:s biståndskommitée DAC intervjuas av Union to Unions chef Kristina Henschen under det tredje fackliga forumet för OECD DAC i Paris.