Fackligt samarbete - för rätten till vatten

Tillgång till vatten är en mänsklig rättighet. Men i många länder privatiseras vattnet, något som också leder till fler osäkra anställningar. I Sydamerika har facken inom vattensektorn enat sig för att möta utmaningarna.

Sociala kontrakt - en förutsättning för hållbar utveckling

Social dialog mellan arbetsgivare, fack och regeringar är nödvändigt för att möta globaliseringens negativa effekter. "Vi måste stoppa trenden med allt sämre villkor för världens arbetstagare. Annars kommer både ekonomisk och samhällelig utveckling att stanna av", menar Sharan Burrow från Världsfacket.