EU sviker sitt historiska biståndslöfte

Idag släpptes årets AidWatch-rapport som granskar EU-biståndet och hur de olika medlemsländerna uppfyller sina åtaganden inom Agenda 2030. I rapporten konstateras det att EU:s bistånd i allt större utsträckning påverkas av unionens migrations- och säkerhetspolitiska agendor. Samtidigt minskar biståndet för femte året i rad till de minst utvecklade länderna. Trenden äventyrar möjligheterna att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

FN-rapport: fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter

Företagens allt större makt i världen försvagar de fackliga rättigheterna. Det konstaterar en ny FN-rapport om föreningsfrihet och rättan att bilda fackföreningar på arbetsplatsen. Rapporten kritiserar kraftigt den ”konstgjorda skillnad” som görs mellan fackliga och mänskliga rättigheter.

FIFA skriver avtal inför VM i Ryssland

Det globala facket Building and Wood Workers’ International (BWI) och FIFA har tecknat ett avtal om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Syftet är att förbättra säkerhet och arbetsmiljö för arbetstagare i byggandet av arenor inför fotbolls-VM i Ryssland 2018. BWI:s svenska medfack har också deltagit i processen.