Rättvis handel: Alla kan påverka!

Dagens globaliserade produktion öppnar upp för bättre levnadsvillkor för miljontals arbetstagare, men den innebär också många risker och utmaningar. Det krävs både hårt arbete och mer kunskap om verktyg för att skapa en global rättvis handel och hållbar utveckling. Och här har facket en viktig roll.

Livsfarligt att rapportera från konfliktländer

Det globala facket för journalister, IFJ, publicerar årligen en rapport om antalet journalister och mediarbetare som dödats i sitt arbete. Detta för att lyfta vikten av säkerhet för en yrkeskår som ofta tvingas ta stora risker när de jobbar.

Union to Union söker en ekonomiadministratör

Union to Union söker en ekonomiadministratör på deltid (75 %) till vårt kansli i Stockholm. I rollen som ekonomiadministratör är du en viktig person i det dagliga arbetet på administrationsenheten. Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, två controllers och den vakanta ekonomi-administratörstjänsten.