Union to Union första biståndsorganisation att hbtq-certifieras

PRESSMEDDELANDE 150525: Idag blir Union to Union hbtq-certifierad. Under snart ett år har hela organisationen genomgått olika utbildningar i hbtq-frågor och en särskild arbetsgrupp har tittat på processer som organisationen bör se över för att säkerställa likabehandling på arbetsplatsen.

Starkare fack med hbtq-kommitté

I Latinamerika och Karibien har det globala facket PSI, som organiserar offentliganställda, inrättat en särskild kommitté som jobbar regionalt med hbtq-frågor.
– Facken blir starkare när vi finns till för alla. Det gör också att hbtq-personer känner sig mindre sårbara på arbetsplatserna, säger Jocelio Drummond, regionansvarig för PSI Interamerica.

Facket - med möjlighet att påverka

Facket har en viktig roll i kampen för hbtq-rättigheter i Afrika. Det menar Patricia Nyman, nationell samordnare i Sydafrika för det globala facket IUF:s regionala kvinnoprojekt, som aktivt driver frågan i regionen.
– Facken har stor möjlighet att påverka, säger hon.